diversificere portefølje, kryptoportefølje

Sådan kan du diversificere din kryptoportefølje

Hvordan du diversificerer din kryptoportefølje, kan have stor betydning for det afkast, du opnår. I denne artikel kan du læse mere om idéen bag diversificering.

Vigtig information: Intet af det, der fremgår af denne artikel, må betragtes som finansiel rådgivning.

Det er ingen hemmelighed, at kryptomarkedet til tider kan være meget volatilt, og at den strategi du lægger for dine investeringer, kan have stor betydning for dit afkast. Ligesom det anbefales at diversificere en aktieportefølje, bør du også diversificere din kryptoportefølje. Fordelen ved at diversificere er, at du kan sprede dine midler og dermed reducere både risiko og volatilitet. Hvis én investering går dårligt, kan en af de andre kompensere for tabet.


Vil du gerne i gang med krypto? Så kan du læse om, hvordan du køber kryptovaluta, her!

Fordele og ulemper ved at diversificere sin portefølje

Der er både fordele og ulemper ved at diversificere sin portefølje. Som nævnt herover er nogle af fordelene, at du spreder dine midler og på den måde reducerer risiko og volatilitet. Ved at have en del af porteføljen i stablecoins som DAI vil du også altid have mulighed for at købe dig ind i markedet, når der sker et stort fald.

Ulempen ved at have en diversificeret portefølje er, at jo mere diversificeret den er, jo tættere vil den følge markedets gennemsnitlige afkast. Investorer og tradere vil jo helst slå markedet over en periode, men en diversificeret portefølje vil give et mere gennemsnitligt afkast. En diversificeret portefølje kræver også, at du som investor bruger mere tid på den. For at opretholde en diversificeret portefølje bør porteføljen rebalanceres indimellem, så der ikke bliver for stor overvægt af en bestemt kryptovaluta.

Hvordan diversificerer man?

Hvordan man vælger at diversificere sin portefølje, er helt individuelt og afhænger af, hvor stor risiko man er villig til at løbe. For nogle kan det rigtige være ikke at diversificere, men kun at have BTC. For andre kan løsningen være at have både BTC og ETH, mens det rette valg for en tredje kan være at have en blanding af mange forskellige kryptovalutaer. Generelt betragtes BTC som den mindst volatile kryptovaluta med relativt lav risiko, mens der er højere risiko og volatilitet forbundet med altcoins som ETH, ADA, LTC og XRP. Stablecoin'en DAI skal altid have en værdi på $1 og indebærer derfor meget lav risiko.

Eksempler på diversificering efter risiko:

  • Relativt lav risiko: 70 % BTC – 30 % DAI.
  • Medium risiko: 40 % BTC – 40 % ETH – 20 % DAI.
  • Højere risiko: 30 % BTC – 20 % ETH – 10 % XRP – 10 % LTC – 10 % ADA – 20 % DAI

Rebalancering af porteføljen

For at opretholde en diversificeret kryptoportefølje er det nødvendigt med mellemrum at rebalancere porteføljen. Hvordan og hvor ofte man vælger at gøre det, er individuelt, og der findes intet endegyldigt svar.

Et eksempel med udgangspunkt i den portefølje med højere risiko, vi beskrev herover, kan være at rebalancere, hver gang værdien af DAI kommer under 15 % eller over 25 %.

Hvis markedet stiger, kan porteføljen komme til at se sådan ud:

31 % BTC – 24 % ETH – 12 % XRP – 11 % LTC – 13 % ADA – 9 % DAI.


Så kan man sælge overvægten fra og tilkøbe DAI, så man kommer tilbage til den oprindelige fordeling på 30/20/10/10/10/20 %. Så vil man have mindre krypto, men mere DAI, hvilket betyder, at man har større likviditet i tilfælde af et fald og så kan købe op igen.

Eksempel på opbygning af en kryptoportefølje:

I dette eksempel har vi valgt at bruge en DCA-strategi (Dollar Cost Averaging), hvor man deler det beløb op man ønsker at investere, og foretager investeringerne over en periode.

NB! Vidste du, at Firi har et opsparingsprodukt, der følger DCA-strategien? Det hedder Kryptoopsparing, og du kan nemt begynde at spare op i dag ved at oprette en Firi-bruger her!

Vi ønsker at investere i alt $1000 fordelt på BTC, ETH, XRP, LTC, ADA og DAI, og vi starter vores investering på det værst tænkelige tidspunkt, nemlig den 1. januar 2018, som udgjorde toppen på det forrige bullmarked.

Den 1. i hver måned fra den 1. januar investerer vi $15 i BTC, $10 i ETH, $5 i XRP, $5 i LTC, $5 i ADA og $10 i DAI. Ved at investere $50 hver måned har vi efter 20 måneder investeret i alt $1000 og er således fuldt investeret den 1. august 2019.

1. august 2019 ser porteføljen således ud:

BTC 0,0482163937
ETH 0,8549478024
XRP 230,1351019
LTC 1,483415737
ADA 1247,539974
DAI 200

Samlet værdi: $1164,74

Herefter har vi rebalanceret porteføljen tilbage til 30 % BTC, 20 % ETH, 10 % XRP, 10 % LTC, 10 % ADA og 20 % DAI, hver gang værdien af DAI er kommet under 15 % eller over 25 %.

1. februar 2022 ser porteføljen således ud:


BTC 0,05219485544
ETH 0,4986028342
XRP 1097,983231
LTC 6,13814056
ADA 637,7938027
DAI 1339

Samlet værdi: $6696,31

Ved at bruge en DCA-strategi og rebalancering har denne portefølje leveret et afkast på 569 % eller $5696,31 på tre år. Denne portefølje vil nu have en DAI-beholdning, der er større end det samlede beløb vi startede med at investere. Nu kan du for eksempel hæve dine $1000, rebalancere igen og dermed investeres nu kun med "husets penge".


Hvis du på den anden side havde valgt kun at investere alle $1000 i BTC den 1. januar 2018 uden nogen form for DCA-strategi eller rebalancering, ville du i dag have haft en samlet værdi på $2794,40 og et afkast på 179 % eller $1797,40.


Udviklingen over tid med DCA og rebalancering havde set således ud:

Hvis du vil i gang med at opbygge din kryptoportefølje, kan du læse om, hvordan du køber forskellige kryptovalutaer, her!

Lasse Schultz25/02/2022