stablecoins, guld sml. USDC

Hvad er en stablecoin, og hvordan fungerer den?

Du har sikkert hørt udtrykket "stablecoin" i forskellige kryptovaluta-sammenhænge? Men hvad er en "stablecoin", altså en "stabil kryptovaluta", egentlig? Og hvad vil det sige, at den er stabil?

Det er ingen hemmelighed, at investering i og handel med kryptovaluta indebærer høj risiko. Hvis du f.eks. gerne vil investere i kryptovaluta, men ikke ønsker at udsætte dig selv for den grad af risiko som traditionelle kryptovalutaer indebærer, kan stablecoins være et godt alternativ.

Hvad er en stablecoin? Definition:

Stablecoins er en form for kryptovaluta, der er skabt til at have en stabil kurs. Med stablecoins er prisen normalt bundet 1:1 til en traditionel valuta (kaldet en "fiat-valuta"), f.eks. EUR, USD eller danske kroner. Den mest almindelige form for stablecoin er "kryptoversioner" af amerikanske dollars (USD) som f.eks stablecoin'en DAI, som vi tilbyder her hos Firi. Stablecoins er med andre ord mindre udsat for de store prisudsving, der kan opleves i resten af kryptomarkedet, f.eks. i bitcoin og ethereum.

Formålet med disse "stabile kryptovalutaer" er altså at tilbyde det bedste fra begge verdener, dvs. de korte transaktionstider, den sikkerhed og den beskyttelse af privatlivet man opnår ved at bruge kryptovaluta, kombineret med stabiliteten ved traditionelle valutaer. Risikoen ved stablecoins bliver altså knyttet til den bagvedliggende valuta og dens værdi i stedet for til kryptomarkedet generelt.

En kort opsummering

  • Traditionelle valutaer som NOK, DKK, EUR og USD kaldes "fiat-valutaer".
  • Stablecoins er konstrueret til at være stabile og opretholder ofte en 1:1-værdi med en underliggende fiat-valuta.
  • Firi tilbyder en stablecoin, der hedder DAI, som altid skal have en værdi på 1 USD (amerikansk dollar).

Stablecoins kan også knyttes til en råvare (f.eks. guld) eller en anden kryptovaluta. En stablecoin er altid direkte knyttet til et andet stabilt aktiv, f.eks. den amerikanske dollar eller guld, hvilket er grunden til, at de kan holde en stabil kurs. En af de mest populære stablecoins er USD Coin (USDC), som er bundet op på den amerikanske dollar, men du kan også finde stablecoins knyttet til andre valutaer.

Tre forskellige kategorier af stablecoins

For at kunne understøtte værdien af en stablecoin bør udstederen af den ligge inde med andre aktiver til en tilsvarende værdi eller have oprettet en mekanisme, der sikrer at kursen opretholder et 1:1-forhold med den underliggende valuta. På den måde kan du f.eks. være sikker på, at værdien af en "krypto-dollar" faktisk er 1 USD. Der anvendes tre forskellige metoder til at holde en stablecoin's værdi stabil, og vi kan derfor opdele valutaerne i tre hovedkategorier:

  1. Stablecoins med sikkerhed i en fiat-valuta (traditionelle penge), f.eks. amerikanske dollars, eller i en råvare som f.eks. guld.
  2. Stablecoins med sikkerhed i en anden kryptovaluta eller andre typer værdipapirer.
  3. Stablecoins uden sikkerhed, som i stedet understøttes af en algoritme.

Vi ser nu nærmere på de tre kategorier:

Stablecoins med sikkerhed i fiat-valutaer eller råvarer:

Normalt vil udstederne af en stablecoin opbygge en reserve, der er lige så meget værd som den samlede værdi af den stabile kryptovaluta. Det kan for eksempel være amerikanske dollars i en traditionel bank eller ædle metaller som guld og sølv. Værdierne i denne reserve tjener som sikkerhed for den stabile kryptovaluta. I teorien kan hver "krypto-dollar" veksles til en rigtig dollar. Et eksempel på en stabil kryptovaluta, der har sikkerhed i en fiat-valuta, er USD Coin.

Stablecoins med sikkerhed i kryptovaluta:

Andre stabile kryptovalutaer har sikkerhed i enten én digital valuta eller en gruppe digitale valutaer. Eftersom kursen på kryptovalutaer svinger, skal sikkerheden for den pågældende stablecoin overdrives for at kunne garantere en stabil pris når der sker kursændringer. Det betyder, at værdien af reserven skal være meget større end det antal stablecoins, der til enhver tid er i omløb. Hvis man f.eks. vil udstede 100 stablecoins til en værdi af 1 dollar stykket, skal man have en reserve af kryptovalutaer til en værdi af 150 dollars. På den måde er man sikret mod, at værdien af reserverne nogensinde falder under værdien af de stablecoins, der er i omløb. Der bruges smart- kontrakter til at kontrollere disse stabile kryptovalutaer. Et eksempel på en stablecoin, der bruger kryptovaluta som sikkerhed, er MakerDAOs kryptovaluta Dai.

Stablecoins uden sikkerhed – algoritmiske stablecoins:

Stablecoins uden sikkerhed kaldes også "algoritmiske stablecoins". Der er ikke nogen reserve bag disse stablecoins. I stedet er de baseret på en mekanisme, der øger eller mindsker udbuddet for at opretholde en stabil pris. Det svarer til den måde, centralbanker fastholder kursen på fiat-valutaer på, f.eks. ved at balancere renten og produktionen af nye penge. Et eksempel på en algoritmisk kryptovaluta uden sikkerhed er Ampleforth (AMPL).

Hvilke stablecoins (stabile kryptovalutaer) findes der?

Der findes mange stabile kryptovalutaer, og du kan se en liste over dem her. I dag er disse de mest populære:

  • Tether (USDT)
  • USD Coin (USDC)
  • Binance USD (BUSD)
  • Dai (DAI)

Denne liste er kun til orientering og må ikke opfattes som en investeringsanbefaling fra os.

Hvordan investerer man i stablecoins?

Du kan handle og investere i stablecoins på forskellige kryptovalutabørser. Firi fører i øjeblikket DAI, og du kan nemt og sikkert handle i denne coin ved at læse vejledningen og tilmelde dig her. Hvis du gerne vil have lidt mere information, kan du læse denne vejledning om DAI, og hvordan den fungerer.

Er der en stablecoin, du ikke kan finde hos os? Kontakt os!

Kilder:

Coindesk

CoinMarketCap

Investopedia