chainlink link

Hvad er Chainlink (Link), og hvordan fungerer det?

Formålet med denne artikel er at give dig et enkelt, men grundigt overblik over, hvad Chainlink (LINK) er, og hvordan Chainlink fungerer.

Med lanceringen af ​​Ethereum i 2015 kom en ny innovation kaldet "smarte kontrakter". Smarte kontrakter er et vigtigt begreb indenfor blockchain-teknologien, som bruges til at udvikle forskellige "apps", eller tjenester om man vil, på blockchainen. For at disse kan fungere, skal de have adgang til forskellige typer information (data) udefra.

Hva er Chainlink?

Chainlink er en førende kryptovaluta og et decentraliseret netværk af orakler. Hvad det betyder, vender vi tilbage til senere i artiklen. Chainlinks kryptovaluta LINK er i øjeblikket blandt de 25 største kryptovalutaer baseret på markedsværdi.


Chainlink blev grundlagt med visionen om at løse et centralt problem i smarte kontrakter – tillid til eksterne data. Chainlink fungerer som en brobygger mellem blockchain-verdenen og den virkelige verden ved at forbinde såkaldte smarte kontrakter, fx på Ethereum, med pålidelige og verificerede datakilder uden for blockchain.

Dette åbner op for en række spændende applikationer for blockchains og kryptovaluta, hvor Chainlink været med til at facilitere udviklingen af ​​decentrale applikationer på blockchainen.

Firi forklarer: Hvad er smarte kontrakter egentlig?

Smarte kontrakter er "digitale aftaler", der træder i kraft, når visse foruddefinerede betingelser er opfyldt. De er programmer eller koder, der er gemt på en blockchain-platform, såsom Ethereum, og de fungerer automatisk uden indblanding fra en tredjepart.

Tænk på en almindelig kontrakt mellem to parter, for eksempel en aftale om køb af en ejendom. Traditionelt vil parterne inddrage en advokat eller anden mellemmand for at sikre, at begge parter opfylder deres forpligtelser. Men med en smart kontrakt kan den samme aftale automatiseres ved at blive programmeret ind i koden på en blockchain-platform.

Når de foruddefinerede betingelser er opfyldt, udføres den smarte kontrakt automatisk. For eksempel, hvis købesummen er betalt og juridiske dokumenter verificeres, kan den smarte kontrakt automatisk overføre ejerskabet af ejendommen til køberen.

Smarte kontrakter kan bruges til mere end blot køb og salg af fast ejendom. De kan bruges til alt fra forsikringskontrakter og finansielle transaktioner, til afstemning og supply chain management. De giver mulighed for at automatisere processer og eliminerer behovet for traditionelle formidlere, samtidig med at de sikrer, at aftalerne udføres på en pålidelig, gennemsigtig og sikker måde. Dette har potentialet til at revolutionere forskellige industrier ved at strømline processer og reducere omkostningerne.

Smarte kontrakter er begrænset til at operere inden for blockchains lukkede miljø, og de har normalt ikke direkte adgang til eksterne datakilder eller systemer. For at disse smarte kontrakter kan fungere, skal de have adgang til information, der findes uden for blockchain. Så har du brug for en måde at få denne information ind på og at verificere, at den er pålidelig – og det er her, begrebet "orakler" kommer ind i billedet.

Hvad er “orakler” (oracles)?

Orakler fungerer som brobyggere mellem blockchain-verdenen og den virkelige verden ved at bringe ekstern information og data til smarte kontrakter. De er digitale mekanismer, der er ansvarlige for at hente, verificere og bringe eksterne data ind i blockchain-netværket, så de smarte kontrakter kan basere deres handlinger på opdaterede og pålidelige data.

Oracles kan trække data fra forskellige kilder, såsom offentlige API'er, databaser, betalingssystemer og IoT-enheder. De fungerer som en betroet kilde til at verificere ægtheden og integriteten af ​​oplysningerne, før de bringes ind i de smarte kontrakter.

De kan forbinde smarte kontrakter med systemer uden for blockchain, såsom traditionelle finansielle institutioner eller forsikringsselskaber. De smarte kontrakter kan derefter interagere med den virkelige verden og udføre mere komplekse opgaver, der kræver data og ressourcer uden for blockchain-netværket.

Hvordan fungerer Chainlink?

Chainlink er et decentraliseret orakelnetværk, der fungerer som et mellemled mellem blockchain-platforme og den virkelige verden. Oraklerne i netværket er noder, der henter eksterne data fra forskellige kilder.

hva er chainlink
Bilde hentet fra Chainlink sin nettside: https://blog.chain.link/what-is-chainlink/

Chainlink bruger en kombination af kryptografiske protokoller og sikkerhedsmekanismer til at verificere og validere den information, som oraklerne bringer ind i de smarte kontrakter. Ved at have flere uafhængige orakler (deraf et "oracle netværk"), der verificerer de samme data, reducerer Chainlink risikoen for fejl eller manipulation af informationen.

Chainlink bruger også kryptografiske protokoller og sikkerhedsmekanismer til at verificere integriteten af ​​dataene, så de smarte kontrakter kan stole på de oplysninger, der leveres. Ved at kombinere dataaggregering med en solid verifikationsproces sikrer Chainlink, at de smarte kontrakter kan træffe informerede beslutninger. Denne tilgang eliminerer behovet for at stole på en enkelt datakilde og reducerer risikoen for manipulation eller fejlagtige data.

Hvad er kryptovalutaen LINK, og hvad bruges det til?

LINK er kryptovalutaen på Chainlink-platformen. Den spiller en central rolle i forvaltningen af ​​Chainlinks orakelnetværk og økosystemet generelt. Her er nogle vigtige aspekter af LINK-tokenen og dets betydning for styringen af ​​Chainlinks netværk af orakler.

 1. Brugen i orakel-netværket: LINK-token bruges som betalingsmiddel inden for Chainlinks orakel-netværk. Orakel-løsninger, der leverer eksterne data til smarte kontrakter, kompenseres i LINK-token som en belønning for deres tjenester. Dette sikrer incitamenter til deltagelse og hjælper med at opretholde et pålideligt og decentraliseret orakelnetværk.
 2. Nodeoperatører og dataudbydere: Nodeoperatører, der kører orakelnoder og bidrager til datalevering i Chainlink-netværket, kan gøre krav på LINK-token som sikkerhed.
 3. Styringsfunktioner: LINK-token giver også sine indehavere rettigheder til at deltage i styringsbeslutninger vedrørende Chainlink-platformen. Token-indehavere kan deltage i afstemninger og forslag for at påvirke udviklingen af ​​protokollen, opgraderinger, priser og andre vigtige beslutninger.
 4. Decentraliseret finans (DeFi): LINK-token bruges også i DeFi-applikationer, der tilbyder forskellige tjenester såsom lån, udlån og yield farming. Den fungerer som den underliggende værdi og sikkerhed for DeFi-protokoller, der ønsker at bruge Chainlink-data og orakle-løsninger.
 5. Udbredt accept: LINK-tokenet har opnået betydelig accept og handles aktivt på flere kryptobørser. Dette giver brugere og investorer fleksibilitet til at købe, sælge og handle LINK-token i overensstemmelse med deres behov.
 6. Staking LINK: Ved at stake LINK kan deltagerne optjene belønninger i form af yderligere LINK-token. Belønningerne uddeles på baggrund af forskellige faktorer, såsom deltagelsesniveau, servicekvalitet og bidrag til netværket. At stake LINK involverer at låse en vis mængde LINK-tokens op i en smart kontrakt for at deltage i netværket. Dette bidrager til økonomisk sikkerhed og ansvarlighed. Hvis en deltager handler uetisk eller afgiver forkerte data, kan de miste en del eller hele deres "stake".

Chainlink har altså implementeret et system med staking og økonomiske incitamenter, hvor LINK-tokenen spiller en vigtig rolle. De orakler, der leverer korrekte og pålidelige data, belønnes med LINK-token, mens de skal stå som sikkerhed for at sikre, at de følger de korrekte protokoller og retningslinjer.


Chainlink bruger en decentraliseret arkitektur, hvor oraklerne er uafhængige og fordelt over flere noder. En konsensus mellem flere orakler er påkrævet for at validere oplysningerne. Dataene, der overføres mellem oraklerne og de smarte kontrakter, er krypterede,krypteret, og Chainlink implementerer sikkerhedsmekanismer som at signere og verificere data for at sikre, at de ikke er blevet ændret undervejs.

Chainlink har også et omdømmebaseret ratingsystem for oraklerne i netværket. Hver orakelknude tildeles en rang baseret på dens pålidelighed og nøjagtighed i tidligere dataleverancer. Dette tilskynder til høj kvalitet og pålidelighed blandt oraklerne, da deres rangering påvirker deres evne til at deltage og få belønninger udbetalt i LINK.

Dette koncept, og teknologien bag det, har gjort Chainlink til en pioner inden for orakelteknologi.

Hvad er prisen på Chainlink (LINK)

Hvem grundlagde Chainlink, og hvad er historien om LINK?

Historien bag Chainlink begyndte i 2014, da udviklerne Sergey Nazarov og Steve Ellis grundlagde "SmartContract", nu kendt som Chainlink. Begge de to stiftere havde tidligere arbejdet på andre, mindre kendte kryptoprojekter og havde specialiseret sig i konceptet med smarte kontrakter.

sergey nazarov

Chainlink startede som et projekt på Ethereum-platformen og blev officielt lanceret i 2017 gennem et initial coin offering (ICO), hvor de solgte LINK-token. Målet med Chainlink var at bygge en orakelløsning, der kunne levere eksterne data til smarte kontrakter på en sikker, pålidelig og decentraliseret måde.

Efter lanceringen fik Chainlink hurtigt opmærksomhed og voksede i popularitet. Platformen blev anerkendt for sit innovative koncept, og prisen på LINK steg meget i løbet af 2019 og 2020. Dens popularitet blev også hjulpet af ivrige LINK-investorer, der humoristisk kaldte sig selv "Link marines", som ivrigt diskuterede projektet på sociale medier og skabte memes. Chainlink-grundlæggeren Sergey Nazarov blev hurtigt et af de mest berømte ansigter blandt kryptogrundlæggere og blev ofte portrætteret i memes iført sin ternede skjorte.

Chainlink er et vigtigt eksempel på hvordan "meme marketing" kan bidrage meget til opmærksomhed og interesse for en kryptovaluta. Markedsføringen brugte 3 forskellige strategier, såsom at udvikle en stærk og forståelig historie med definerede arketyper og fortællinger, opbygge et stærkt og engageret fællesskab af følgere og "guerilla marketing" med at distribuere memes og starte diskussioner på forskellige kryptofora på sider som Twitter , Reddit og 4chan.

Den type "meme marketing", som Chainlink blev kendt for, er siden blevet adopteret af en række andre projekter.

I denne periode klatrede Chainlink ind på top 10-listen blandt de største kryptovalutaer, men de seneste år er prisudviklingen stagneret og blevet overhalet af andre nye kryptovalutaer. LINK er i øjeblikket den 22. største kryptovaluta baseret på markedsværdi.

Chainlink har udvidet sit økosystem ved at etablere partnerskaber med en lang række forskellige blockchain-projekter, virksomheder og dataudbydere. Dette har været med til at udvide anvendelsesområderne og øge adoptionen af ​​Chainlink-teknologien.

I dag bruges Chainlink i en række applikationer, især inden for decentraliseret finans (DeFi), forsikring, forsyningskæde og spil/NFT-markeder. Platformen fortsætter med at udvikle sig og innovere for at imødekomme behovene hos det voksende kryptosamfund.


Chainlinks historie er præget af kontinuerlig udvikling, partnerskab og teknologiske fremskridt. Projektet er blevet anerkendt som en af ​​pionererne inden for orakelløsninger og spiller en vigtig rolle i udviklingen af ​​decentraliseret økonomi og smarte kontraktbaserede applikationer.

Chainlink har startet et tæt samarbejde med SWIFT.

SWIFT bruges af det internationale banksystem som en løsning til at overføre penge mellem banker i forskellige lande. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) og Chainlink vil arbejde sammen med mere end 12 større banker (inkl. Citibank, BNP Paribas og andre) verden over for at teste brugen af ​​eksisterende Swift-infrastruktur til at overføre tokeniserede aktiver på tværs af offentlige og private blockchain-netværk. Dette samarbejde skal blandt andet teste, hvordan SWIFTs systemer kan arbejde sammen med Chainlinks teknologi, og hvordan digitale aktiver kan flyttes mellem forskellige offentlige og private blockchains ved hjælp af Chainlinks Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP).

Dette samarbejde er resultatet af stigende interesse for kryptovaluta fra de internationale banker og deres kunder. De vil gerne finde ud af, hvordan de forbinder deres egne systemer med blockchain-løsninger.

Hvad er Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP)?

"Byg sikre applikationer hurtigt på tværs af flere blockchains." Her er hvordan Chainlink forklarer sin åbne standard for udviklere, der lader brugere bygge sikre tjenester og applikationer, der kan sende beskeder, overføre tokens og igangsætte handlinger på tværs af flere netværk.

Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) gør det muligt for smarte kontrakter at arbejde sammen på tværs af alle offentlige og private blockchain-netværk.

Hvorfor er "cross-chain" vigtigt?

Kryptoøkosystemet vokser hurtigt, og der er allerede en række blockchains, med deres egne kryptovalutaer, løsninger og decentraliserede apps bygget oven på dem. Men der er to store udfordringer, der skal løses, for at det kan opnå masse-adoption: Tjenesterne skal kunne skaleres, så de er i stand til at håndtere et stigende antal brugere, og de skal ikke mindst kunne tale med hinanden på tværs af forskellige blockchains.

Det mest kendte og brugte økosystem er Ethereum, og her kan du allerede nu finde en række forskellige tjenester såsom spil, nft-markedspladser, decentrale børser, tjenester til lån, forsikringer mm. Flere andre blockchains, såsom Cardano, Solana, Avalanche og BNB har deres egne varianter af det samme, men tjenesterne er i høj grad begrænset til at arbejde inden for deres egne blockchains, men taler i lille grad sammen på tværs af forskellige blockchains. Hvis man skal skabe tjenester inden for krypto og blockchain, som er praktiske at bruge, og adoptionen af ​​denne nye teknologi øges, er man nødt til at skabe løsninger, der kan fungere på tværs af forskellige blockchains. Slutbrugeren skal kunne interagere med tjenester, uanset

Hvilke anvendelsesområder har CCIP?

Der er allerede vigtige anvendelsesområder i og med, at CCIP gør det nemmere at bruge services inden for decentral økonomi (defi) på tværs af forskellige blockchains. Bruger du fx forskellige defi-tjenester til at låne penge eller optjener renteindtægter på Ethereum, kan det også være besværligt at interagere med tjenester, der er bygget på Cardanos blockchain, og du kan ikke gøre brug af disse på en nem måde . Med “cross-chain” løsninger er det nemmere at interagere med sådanne tjenester på tværs af forskellige blockchains, hvilket åbner op for mange flere muligheder for både brugere og udviklere af defi-produkter.

Hvilke anvendelsesområder har Chainlink?

Chainlink har flere applikationer fra den virkelige verden. Eksempler omfatter DeFi til prisfeed-aggregering, forsikring til skaderegulering, supply chain management til sporbarhed og gaming/NFT-markedet for realtidsdata. Disse use cases viser, hvordan Chainlink bruges til at forbinde blockchain med eksterne datakilder og skabe mere dynamiske og pålidelige decentrale løsninger.

Hvorfor er Chainlink en populær løsning for smart kontrakt udviklere?

Chainlink bringer betydelige fordele til udviklere, virksomheder og kryptomarkedet generelt. Udviklere nyder godt af nem integration, bredt udvalg af datakilder og høj sikkerhed. Virksomheder opnår tillid og gennemsigtighed, automatisering af processer og udvidede anvendelsesområder. For det bredere kryptosystem muliggør Chainlink udvikling af økosystemet, øget interoperabilitet og etablering af en markedsstandard for orakelløsninger.

Her er nogle nyttige aspekter, der får udviklere til at ønske at bruge Chainlink.

 1. Integration med blockchain-projekter: Chainlink samarbejder tæt med forskellige blockchain-platforme, herunder Ethereum, Polkadot, Binance Smart Chain og flere andre..
 2. Oracle Services Partners (OSP): Chainlink har et program, hvor de samarbejder med og yder support til leverandører af orakel-løsninger og teknologivirksomheder, der ønsker at bruge Chainlink-teknologi.
 3. Dataudbydere og API-partnerskaber: Chainlink har etableret partnerskaber med forskellige dataudbydere og API-tjenester (herunder virksomheder inden for økonomi, vejrdata, sportsresultater med mere).
 4. Brugerstøtte og samfundsinvolvering: Chainlink har en aktiv og engageret brugerbase og fanskare ("LINK marines").

Hvilke potentielle udfordringer og begrænsninger har Chainlink?

Selvom Chainlink har opnået betydelig succes, er det også vigtigt at være opmærksom på nogle potentielle udfordringer og begrænsninger, som projektet kan stå over for:

 1. Centralisering af orakelnode-operatører: Selvom Chainlink er designet til at være decentraliseret, er det muligt for en begrænset gruppe af orakelnode-operatører at kontrollere en betydelig del af netværket. Dette kan potentielt føre til centralisering og udfordre platformens sikkerhed og pålidelighed. Chainlink-teamet arbejder dog aktivt på at tilskynde til bred deltagelse og diversificering af orakelnode-operatører.
 2. Afhængighed af eksterne datakilder: Chainlink er afhængig af eksterne datakilder til at levere nøjagtige og pålidelige oplysninger til smarte kontrakter. Hvis disse datakilder er unøjagtige eller manipulerbare, kan det påvirke integriteten af ​​de orakelløsninger som Chainlink leverer. Implementering af mekanismer til at verificere datakilder er derfor vigtige for at løse denne udfordring.
 3. Konkurrence og markedsposition: Chainlink opererer på et stadig mere konkurrencepræget marked, hvor andre orakelløsninger dukker op. Konkurrence kan påvirke Chainlinks markedsposition og evne til at bevare sin nuværende position. For at klare dette skal Chainlink fortsætte med at udvikle og forbedre sine tjenester, samtidig med at den opretholder høj kvalitet.
 4. Regulatory Compliance: Som med ethvert kryptoprojekt kan Chainlink stå over for udfordringer relateret til regulering og juridiske retningslinjer. Reguleringer omkring kryptovalutaer og blockchain-teknologi varierer fra land til land, og eventuelle ændringer i reglerne kan påvirke Chainlinks drift og applikationer.

Chainlink-teamet er dog klar over disse udfordringer og arbejder løbende på at løse dem og tilpasse sig situationen.

Hvis du kunne lide denne artikel om Chainlink, vil du måske også gerne læse om andre velkendte kryptovalutaer såsom Bitcoin og Ethereum.

Du kan se vores udvalg af kryptoer og lære mere om kryptovaluta her.

Åsmund Holtan15/06/2023