Bitcoin

Hvad er Bitcoin halveringen?

Bitcoin-halveringen, ofte kaldet "Bitcoin-halvering" eller "the halving", finder sted cirka hvert fjerde år og er en planlagt reduktion i antallet nye bitcoins, der produceres. Formålet med halveringen er at kontrollere inflationen i BTC ved at reducere antallet nye bitcoins, der genereres og kommer ud på markedet. Ved at gøre det sværere at producere nye bitcoins, hjælper halveringen også med at opretholde eller øge værdien af bitcoin over tid, forudsat at efterspørgslen forbliver konstant eller stiger. Tidligt i 2024 har man set, at de nye børsnoterede bitcoin-fonde opkøber mange af de bitcoins, der er tilgængelige på markedet, og derved har øget efterspørgslen på nye bitcoins.

Historisk set har man set, at Bitcoin-halveringer har korreleret med nye prisstigninger i markedet, hvilket ofte betegnes som et "bull-marked". Første halvering fandt sted i 2012, efterfulgt af en stigning i 2013, derefter igen i 2016, efterfulgt af en stigning i 2017, og så i 2020, efterfulgt af en stigning i 2021. Halveringen kan derfor påstås at danne grundlag for Bitcoins 4-års cyklus, som vi vil forklare nedenfor.

Bemærk, at Bitcoin-halveringen ikke giver en garanti for fremtidig stigning, selvom sandsynligheden herfra ud fra de historiske data peger i den retning. Alle, der investerer i krypto, bør være opmærksomme på, at priserne kan svinge i begge retninger, og bør derfor have et langsigtet perspektiv.


Hvornår er Bitcoin-halveringen?

Bitcoin-halveringen finder sted i april 2024, cirka den 20. april. Bemærk, at den præcise dato og tid afhænger af, hvor mange blokke der mines, og hvor hurtigt det sker. Halveringen vil ske ved blok 840.000. Du kan følge nedtællingen til Bitcoin-halveringen her.

Hvad er den 4-årige cyklus for Bitcoin?

Hvad er den 4-årige cyklus for Bitcoin?

Bitcoin's 4-årige cyklus er et koncept, der observerer, hvordan prisen synes at følge en omtrentlig fireårig cyklus, der i stor udstrækning sammenfalder med Bitcoin-halveringen. Denne cyklus kan opdeles i fire faser, og er drevet af både psykologiske, økonomiske og udbudsrelaterede faktorer.

Bemærk at den 4 årige cyklus er en teori, der bygger på sandsynligheder fra historiske data. Det er altså ikke en faktuel sandhed. Her er en enkel forklaring på hver af de faser som denne teori indeholder:

1. Akkumulering

 • Hvad sker der? Efter en betydelig nedgang i markedet eller "bear market" begynder prisen at stabilisere sig. I denne fase ser man, at investorer med en lang tidshorisont begynder at købe, overbevist om, at prisen vil stige over tid.
 • Karakteristik: Lav volatilitet og gradvis øgende interesse.

2. Opgang (Bull Market)

 • Hvad sker der? Efter halveringen reduceres udbuddet af nye bitcoins, samtidig med at efterspørgslen historist set er forblevet stabil eller stiger. Dette fører ofte til en prisstigning. Historisk set har dette været fasen, hvor Bitcoin opnår betydelig medieopmærksomhed, og mange nye investorer strømmer til.
 • Karakteristik: Hurtig prisstigning og høj offentlig interesse.

3. Top

 • Hvad sker der? Efter en periode med prisstigning når prisen et højdepunkt, som ikke kan opretholdes. På dette stadie kan markedet blive drevet af spekulation og "fear of missing out" (FOMO). De, der kommer sent ind, kan være uheldige og købe ind på toppen, før en stor korrektion. Historisk set har man dog set, at priserne vender tilbage i løbet af de næste år.
 • Karakteristik: Høj volatilitet og prisen når en top. Desværre er det vanskeligt at vide præcis, hvor denne top er, så man bør være forsigtig med at forsøge at "time" markedet perfekt.

4. Nedgang (Bear Market)

 • Hvad sker der? Efter at have nået en ny top, følger historisk set en periode med nedgang i prisen. En sådan fase kan være præget af usikkerhed og negative nyheder, hvilket igen kan føre til, at investorer sælger.
 • Karakteristik: Prisen falder, nogle gange drastisk, og medieinteressen aftager. En del investorer mister modet og sælger. Påstande om, at "det er slut med krypto", "bitcoin skal ned til nul", og så videre præger medieoverskrifterne. Det, som mange imidlertid ikke har bemærket, er, at selvom priserne i sådan en "beart market" falder meget fra toppen, har de stadig stabiliseret sig på et niveau, der er højere end det forrige "bear market".

Når man har gennemgået disse faser, ser man historisk set, at man vender tilbage til en ny akkumuleringsfase, og at man starter på trin 1 igen.

Hvis man så zoomer ud og ser på den langsigtede trend for Bitcoin, kan man se, at den langsigtede trend peger opad, og at alle, der har holdt fast i deres Bitcoin og undgået at sælge i nedgangstider, har tjent penge på lang sigt. I hver nye 4-års cyklus har Bitcoin-prisen historisk set ligget højere end i den forrige 4-års cyklus.

Hvis du er bekendt med de traditionelle finansmarkeder, har du måske bemærket, at den 4-årige cyklus også svarer til en klassisk "boom and bust cycle", hvilket er et fænomen påvirket af psykologi, der er lige så gammelt som finansmarkederne selv.

Værd at vide!

Bitcoin's 4-årige cyklus er som skrevet ikke en eksakt videnskab, og prisbevægelser kan blive påvirket af en række andre faktorer end halveringen. Men mange investorer og analytikere anvender denne cykliske natur som et slags rammeværk for at forstå og forudsige markedets adfærd over tid.

Hvorfor er Bitcoin halveringen vigtig for mig som investor?

Fordi halveringen er en mekanisme, der sikrer knaphed og lav inflation i Bitcoin over tid. Inflation i den danske krone, eller udvanding af aktier, er noget der kan ske uden lang varsel, baseret på beslutninger truffet af ledere. Det kan enten være positivt eller negativt for dig som investor, afhængigt af hvordan du placerer dine penge, men det er ikke særlig forudsigeligt.

For dig som investor betyder halveringen, at der er en forudsigelig inflation i Bitcoin som aktiv. Hvis interessen for krypto forbliver stabil, vil halveringerne bidrage til positivt prispres i årene fremover, da der kommer færre nye bitcoins ud på markedet end tidligere.

Mange anvender også den 4-års cyklus til bedre at navigere i kryptomarkedets op- og nedture, da Bitcoin historisk set har sat retningen for hele kryptomarkedet. Hvor bitcoin går, er resten af markedet historisk set fulgt efter. Ved at studere psykologien bag boom- og bust-cyklusser kan du som investor få nogle indikationer på hvordan du skal handle i kryptomarkedet. Det er altid klogt at reflektere over - hvor er vi i cyklussen lige nu? Men bemærk at der kun er tale om indikationer ud fra en teori der bygger på sandsynligheder.

Vi har talt med en, der har god forståelse for teknologien bag Bitcoin.


Johan Torås Halseth har arbejdet med teknologien bag Bitcoin og fulgt med i kryptomarkedet i årevis. Han arbejder nu med forskning og udvikling af Bitcoin og Lightning-netværket hos det amerikanske kryptoselskab NYDIG.

Johan Torås Halseth

Hvordan skabes nye bitcoins egentlig, og hvad har det med halveringen at gøre?

- Nye bitcoins genereres ved, at minere bliver belønnet for det arbejde, de udfører ved at sikre netværket. For at mængden af bitcoins ikke skal øges uendeligt, halveres mængden af nye bitcoins, man får som belønning, hvert fjerde år, siger Johan Torås Halseth.

Hvorfor er Bitcoin-halveringen vigtig for kryptoinvestorer?


- Tilførslen af nye bitcoins er kendt og bestemt i koden fra dag ét. Men halveringen, den dag tilførslen faktisk reduceres, fører til, at dynamikken mellem købere og sælgere på markedet ændres - og har historisk set været en katalysator for store kursændringer.

Hvad kan vi forvente os på markedet efter halveringen er gennemført?

- Vi kan forvente os kursændringer, men da dette er en forventet begivenhed, er der intet, der tyder på, at prisen automatisk skal stige.


Bitcoin mining, enkelt forklaret

 • Bitcoin mining er en analogi til "gold mining", hvor "digitalt guld" udvindes.
 • Mining er en digital proces, hvor nye coins skabes, og transaktioner verificeres på Bitcoin-netværket. Dette gøres ved at bruge kraftfulde computere til at løse matematiske problemer.
 • Når disse problemer løses, får "minerene" (dem, der driver med mining) en belønning i form af nye bitcoins. Dette motiverer folk til at bidrage med deres databehandlingskraft til netværket, som igen sikrer og validerer de data, der lagres.
 • Minerne tjener penge både på transaktionsgebyrer og ved at modtage nye BTC som belønning.
 • Bitcoin er programmeret sådan, at der aldrig vil blive produceret mere end 21 millioner bitcoins. Da Bitcoin blev lanceret i 2009, var belønningen, minerne fik, 50 bitcoins pr. blok, de mined. I 2024 vil belønningen, bitcoin-minerne får for at tilføje en ny blok, blive reduceret fra 6.5 BTC til 3.25 BTC.

Derfor bruger bitcoin mining

Uden mining ville der ikke være nogen decentraliseret måde at validere og sikre Bitcoin-transaktioner på, og man ville ikke kunne stole på Bitcoin-systemet. Bitcoin ville ikke fungere som en sikker og decentraliseret valuta.

Kort sagt er mining grundlaget, der tillader Bitcoin at fungere som en sikker valuta uden at skulle kontrolleres af en central myndighed. Fraværet af en central myndighed gør bitcoin-netværket åbent for alle og modstandsdygtigt over for manipulation. Politikere, bureaukrater og andre magthavere vil ikke kunne ændre koden i bitcoin, og inflationen holdes meget begrænset. At kontrollere Bitcoin bliver lidt som at forsøge at kontrollere internettet. Det kan kun gøres, hvis alle deltagere er enige. En bitcoin kan desuden sendes hvor som helst i verden lige så let som man sender en e-mail. Disse egenskaber gør Bitcoin til en attraktiv investering.

Du kan læse mere om Bitcoin mining her.

2024: Ny all time high, før halvering

I 2024 har vi set en prisudvikling, der er unik i bitcoins historie, nemlig at prisen nåede et nyt rekordhøjt niveau inden halveringen og ikke efter som det er sket de andre gange i historien. I marts 2024 satte bitcoin en ny prisrekord på lidt over $73.000, hvilket er højere end den tidligere top på omkring $69.000. I de følgende uger faldt prisen dog tilbage under toppen fra 2021.


Man ved derfor ikke hvad det vil betyde for bitcoins langsigtede trend. Vi følger spændt med i udviklingen og håber også du gør.

Åsmund Holtan26/03/2024