Firi header Soulbound tokens

Hvad er Soulbound tokens, og hvilken betydning kan konceptet have for krypto fremover?

Hvad hvis nu du kunne eje NFT’er som er koblet op på din digitale identitet og blockchain historik? I denne artikel forklarer vi konceptet omkring Soulbound tokens og vi ser på hvilke konkrete use cases der allerede begynder at se dagens lys. 

NFT’er er et helt unikt bevis på ejerskab, et slags unikt certifikat der er gemt på blockchainen og som viser, at du er den unikke ejer til et specifikt aktiv.  Soulbound tokens tager dette et skridt videre. Denne type NFT er ikke overførbare, men er knyttet til din identitet, dine egenskaber og dine præstationer gennem livet.

Soulbound tokens kort forklaret

  • Soulbound tokens (SBTs) er digitale identitets-tokens som repræsenterer en person eller enheds karakteristika og præstationer.
  • Du kan ikke sælge eller videregive Soulbound tokens du har modtaget.
  • Soulbound token er låst til en “sjæl”, altså en unik wallet eller blockchain-konto som tilhører en rigtig person eller enhed.
  • Nogle eksempler på karakteristika og præstationer som kan repræsenteres i form af en en Soulbound token er arbejdserfaring, oversigt over uddannelse, kredit-tjek og lignende.
  • Fremtiden for SBTs kender vi ikke endnu, men der findes allerede flere use cases og vores hypotese er at dette vil udvikle sig betydeligt i løbet af 2023.

Hvad er Soulbound tokens og hvordan adskiller de sig fra NFTer?

SBTs er ikke-overførbare tokens, som vil kunne repræsentere en person’s identitet eller /historie ved brug af blockchain-teknologi.  En SBT kan for eksempel vise arbejdshistorik, kursusbeviser, medlemskab, musikrettigheder eller andre ting der kan kobles op på personens identitet. Det er også muligt for personer at have flere wallets (eller “sjæle”) som så kan repræsentere forskellige dele af en persons liv. For eksempel kan man have en wallet med SBTs der kun omhandler uddannelse eller karriere resultater. Dette kan man sammenligne med LinkedIn, dog går det ikke at snyde sig til et lidt bedre CV. Derudover kan man have en wallet som fx viser forskellige medlemskaber man har, loyalitetsbeviser eller lignende.

Firi forklarer: Hvad er en NFT?

Firi forklarer: Hvad er en NFT?

NFT står for “non-fungible token”, og er helt enkelt et unikt bevis på ejerskab over noget som ikke er fysisk. Det kan være digitale filer som fx kunst, lyd videoer, genstande i videospil og andre former for kreativt arbejde. NFT er en unik kode, gemt og beskyttet på en offentlig tilgængelig blockchain.

Læs mere om NFTer i denne artikel for at forstå begrebet digitalt ejerskab.

Hvad er baggrunden for Soulbound tokens?

Det er Ethereum co-founderen Vitalik Buterin, der står i spidsen for dette Web3-projekt. Han beskriver i sit whitepaper “Decentralized Society: Finding Web3s Soul” at SBTs er ikke-overførbare NFTer som kan hjælpe med at repræsentere en persons identitet og præstationshistorik i Web3. I dette whitepaper beskrives fundamentet bag et fuldt decentraliseret samfund styret af dets brugere og hvordan SBTs kan fungere som kvalitetssikrings- og informationsleverandør, som vi kan bruge dagligt i Web3. SBTs er således essentielle for at kunne tilbyde et fuldt decentraliseret samfund.

Logikken til SBTs kommer fra et populært spil, hvor man som spiller fik noget i sin wallet, som man ikke kunne bytte eller sælge, men som var “bundet” til karakteren man var i spillet og til konkrete præstationer man havde klaret undervejs. På denne måde kunne man forhindre at spillere med “mange penge” kunne købe sig bedre positioner i spillet. Man skulle altså gøre sig fortjent til det ved at spille.

På denne måde adskiller SBTs sig fra NFTer fordi de ikke kan sælges/byttes, og dermed ikke har nogen direkte monetær værdi sådan som NFTer. Anvendelsesområdet er dermed helt anderledes end det vi ser NFT’er er blevet brugt til de seneste par år.

"“Making more items in the crypto space ‘soulbound’ can be one path toward an alternative, where NFTs can represent much more of who you are and not just what you can afford” - Vitalik Buterin"

Hvilke use cases kan vi forvente at SBTs bringer med sig?

Det er først forventet at SBTs vil få sit gennembrud hen mod slutningen af 2022 eller i starten af 2023. Det er stadigvæk tidligt i startfasen, men vi ser allerede nu nogle konkrete anvendelsesområder baseret på konkrete projekter:

Masa Finance er en decentraliseret kreditprotokol der gør det muligt for folk at koble sin “normale” fiat-konto op på sine krypto-konti og der få en samlet kreditvurdering, som så igen kan bruges til at modtage gode tilbud på lån og andre finansielle produkter. Din kredit rapport bliver derefter udstedt som en SBT.

Goldfinch Finance kan sammenlignes med Fundingpartner i Norge, dog tilbyder disse renter i USDC i stedet for i NOK.  Dette er et af de første projekter, som har taget SBTs i brug til KYC-services. Goldfinch udsteder SBTs som er en unik ID som igen beviser, at kunden har været igennem KYC og er en godkendt låntager/långiver. 

Rabbithole er en kompetence database, hvor man, som bruger, kan tage forskellige kurser eller gennemføre quests hos Rabbithole og få SBTs som bevis på de opnåede kompetencer. I tillæg hertil bliver man ofte betalt for at udføre disse quests.  På længere sigt vil man måske kunne bruge disse SBTs som en form for LinkedIn-profil, som igen kan bruges i jobansøgninger eller ved anden form for kompetence vurdering inden for krypto? 

Potentielle udfordringer med Soulbound tokens

Tyveri

Hvad hvis nogen får adgang til min digitale wallet og dermed får adgang til mine SBT’er? Dette er et potentielt problem som Vitalik selv beskriver i sit whitepaper. Det beskrives videre, at man ønsker at løse dette problem med en slags community-drevet afstemning, hvor man potentielt kan få sin egen wallet tilbage, hvis flere af dine “nærmeste” kan bekræfte, at du er den rette ejer af walleten.

En alternativ løsning kunne være, at en tredjepart holder denne wallet på vegne af sine kunder. Fordelen ved dette er, at sandsynligheden for at denne wallet kommer på afveje er lille. Ulempen er dog, at det ikke er ligeså decentraliseret og at den centraliserede, regulerede tredjepart kan være tvunget til at dele følsom information med  myndigheder/andre som kræver indsigt i dine data. Det kan på mange måder sammenlignes med kryptowallets i dag og tilhørende udfordringer. 

At dele og skjule data
En anden usikkerhed med SBTs, som også bliver beskrevet i dette whitepaper, er problemstillingen omkring deling af data på blockchainen. Der bør laves løsninger som gør det muligt at skjule og/eller fjerne SBTs fra sin egen wallet.  På grund af den nuværende kodestruktur kan du som ejer af en wallet ikke selv bestemme hvad der skal være synligt og hvad der ikke skal. Uden en løsning på dette risikerer vi at SBTs kan have en negativ effekt, for eksempel ved at individer/grupper modtager SBTs som tegn på at man er udstødt, blokeret eller begrænset på en måde der skader denne gruppe/individ. Der står også, at der arbejdes med konkrete løsninger på dette, både i forhold til at skjule dele af sin wallet eller fjerne SBTs man ikke selv ønsker at have. Hvor lang tid det vil tage at implementere dette er endnu uklart.

Hvordan ser fremtiden ut for Soulbound tokens?

Vi har en spændende tid foran os når det kommer til adoption af Soulbound tokens. Der vil sandsynligvis komme anvendelsesområder for SBTs vi endnu ikke har forestillet os og der bliver højst sandsynligt en helt anden type adoption end den vi har set med decentraliseret finans (DeFi) og NFTs, da der ikke er nogen åbenlyst spekulative use cases tilknyttet SBTs som vi kender til. En mulighed er, at vi endelig vil se en mere fundamental og langsom adoption af SBTs fordi flere og flere aktører, både offentlige og private, ser værdi i at kunne udstede SBTs til sine brugere.