BNB stacked

Hvad er BNB, også kendt som Binance Coin?

I denne artikel går vi i dybden med hvad BNB er (også kendt som Binance Coin) og hvordan den fungerer. BNB, der blev lanceret i 2017, som en såkaldt “utility token” på Binance-børsen, er i skrivende stund nummer fire på listen over verdens største kryptovalutaer baseret på markedsværdi.

BNB er kryptovalutaen til Binance, verdens største kryptobørs. BNB blev oprindeligt brugt som incitament for at få økosystemet til at deltage i Binance’s Initial Coin Offering (ICO).  Her lovede Binance lavere handelsgebyrer til kunderne hvis de brugte BNB som betalingsmiddel. Siden dengang har BNB udviklet sig til at have en central rolle i Binance’s hurtigvoksende økosystem og kryptovalutaen er i dag kendt som Binance Coin.


Til trods for at BNB er udviklet og udstedt af Binance giver den ikke investorer krav på udbytte af Binance’s fortjeneste. BNB repræsenterer ikke en investering i kryptobørsen Binance, men derimod i det relativt decentraliserede økosystem BNB Chain, som er udviklet af Binance. På samme måde som ETH er valutaen i Ethereums økosystem, er BNB valutaen der tilhører BNB Chain.

Vidste du at?

 • Navnet "Binance" er en kombination af de to ord "bitcoin" og "finance".
 • Ifølge Binance CEO Chanpeng Zhao er BNB en forkortelse for “Build ´N Build”. Han har tweetet at “BNB stands for “Build the community, and let the community build, build, ’n build”.


Hvad bruges BNB til?

 • Investering: Til trods for at Binance selv siger, at BNB ikke repræsenterer en investering i selskabet Binance, så kan man investere i kryptovalutaen BNB.
 • Betaling af transaktionsgebyrer: På Binance Smart Chain bliver BNB brugt til at betale for transaktionsgebyrer.
 • Sikring af netværket: Validatorer staker BNB for at være med til at sikre netværket.
 • Lavere handelsgebyrer hos Binance.
 • Betalingsmiddel: Sælgere kan vælge at tilbyde BNB som betalingsmiddel for eksempel for hotel og flyrejser på udvalgte websider.
 • Lån: BNB kan på enkelte platforme bruges som sikkerhed for lån.
 • Deltage i Initial Coin Offerings: Binance har udviklet Binance Launchpad, som er en platform for nye ICOer. Her kan du bruge dine BNB til at købe tokens i en kommende kryptovaluta.

Firi forklarer: Hvad er en Initial Coin Offering?

En Initial Coin Offering (ICO) er kryptoindustriens svar på en børsnotering. Et selskab som ønsker at oprette en ny token, dApp eller tjeneste kan lancere en ICO for at hente kapital. Interesserede investorer kan tage del i ICOen og modtage den nye kryptovaluta udstedt af selskabet. Kryptovalutaen kan for eksempel have nogle fordele relateret til produktet eller tjenesten som selskabet tilbyder, eller de kan repræsentere en ejerandel i selskabet eller projektet.

Hvordan køber og opbevarer man BNB?

Hvordan køber og opbevarer man BNB?

En enkel og billig måde at købe og opbevare BNB på, er gennem en kryptobørs som Firi. Firi gør det enkelt både at købe, sælge og opbevare dine BNB og andre kryptovalutaer.

Når du opretter en konto hos Firi, genereres der automatisk en BNB-wallet til dig. I praksis betyder dette, at Firi opbevarer din kryptovaluta sikkert for dig.

Du får adgang til din BNB-wallet ved at logge ind på din bruger med MitID. Du kan nemt sende og modtage BNB til din wallet hos Firi, fra andre børser eller andre BNB-wallets.

Et andet alternativ er, at du selv opbevarer dine BNB. Den officielle wallet til opbevaring af BNB er Trust Wallet, men der findes også andre wallets, som understøtter BNB. Vil du læse mere om hvad en wallet er og hvordan de bruges kan du trykke her.

Historien om BNB

Her er en tidslinje over hvordan BNB har udviklet sig:

 • 2017: Binance og BNB blir født.
  • BNB bliver lanceret som en ICO og er på dette tidspunkt en ERC-20-token på Ethereum-netværket. Altså BNB ERC-20 token.
 • 2019: Binance lancerer sin egen blockchain ved navn Binance Chain (BC). I dag hedder  denne blockchain BNB Beacon Chain.
  • Binance Chain skulle facilitere Binances vision om decentraliseret handel.
  • BNB bliver også lanceret som krypto på Binance Chain-netværket.
  • Brugere får denne nye BNB-coin i bytte mod deres BNB ERC-20 token. Dette kalles et “token swap”.
 • 2020: Binance lancerer Binance Smart Chain (BSC).
  • Denne blockchain skal gøre det muligt at programmere smarte kontrakter på blockchainen. Den skal fungere parallelt med Binance Chain for at undgå at gøre BC mindre effektiv.
 • 2022: Binance lancerer BNB Chain
  • Dette er en sammenlægning af Binance Chain og Binance Smart Chain.
  • Binance Chain ændrer navn til BNB Beacon Chain og Binance Smart Chain ændrer navn til BNB Smart Chain.
  • BNB Chain, eller Build N´ Build Chain, er et distribueret blockchain-netværk hvor udviklere kan bygge decentraliserede applikationer (DApps). Dette er centralt i overgangen til Web3.
  • BNB, som nu står for "Build and Build" (tidligere kaldet Binance Coin), er en såkalt gas-token som driver transaktioner på BNB Chain.Et grundigt tilbageblik på historien

BNB blev lanceret gennem en såkaldt ICO (Initial Coin Offering) som fandt sted fra 26. juni til 3. juli 2017, elleve dage før kryptobørsen Binance åbnede for handel. Investorer kunne købe 2.700 BNB for 1 ETH eller 20.000 BNB for 1 BTC.Ved lancering fandtes der totalt 200.000.000 BNB tokens, hvoraf 40% gik til Binance-teamet, 10% gik til engleinvestorer og 50% gik til ICO salget. Alle disse 50% (100 millioner tokens) blev solgt ud og dermed hentede Binance 15 millioner dollar på dette salg. Ifølge Binance selv blev 35% af kapitalen brugt til at optimere platformen og systemerne, 50% til markedsføring og de resterende 15% blev afsat til eventuelle nødstilfælde.


BNB blev oprindeligt udstedt som en ERC-20 token på Ethereum-netværket, men disse kunne senere byttes mod den nye BNB-coin i et såkaldt token swap. Binance Chain lancerede sit mainnet den 18 april 2019, men det blev hurtigt klart, at de ønskede at tilbyde større funktionalitet på en blockchain,  som var mere ligesom Ethereum. For eksempel ville man gerne kunne tilbyde “smarte kontrakter”, noget som ikke var muligt på BC. Derfor blev Binance Smart Chain lanceret i september 2020, en platform som skulle fungere parallelt med Binance Chain, men som havde flere funktioner og som i stor grad var mere som Ethereum. I februar 2022 blev BNB Chain introduceret. Dette var en sammenlægning af Binance Chain og Binance Smart Chain.


BNB Burn

Som nævnt i Binance’s whitepaper, bruger Binance hvert kvartal 20 procent af overskuddet til at tilbagekøbe og "brænde" BNB-tokens. Det vil sige, at disse tokens fjernes permanent og aldrig kan genoprettes. Dette ligner lidt “stock buybacks” som bruges på aktiemarkedet, hvor selskaber tager fra overskuddet og køber sin egen aktie i markedet, noget der, alt andet lige, øger prisen.

I henhold til deres whitepaper vil Binance fortsætte med at udføre disse kvartalsvise “burns” til de totalt har tilbagekøbt og brændt 100 millioner BNB tokens, hvilket er 50% af det totale antal tokens der blev lavet fra start. Hvorvidt denne praksis er god eller dårlig er stadig omdiskuteret. På den ene side sørger det for at udbuddet forbliver begrænset, hvilket kan gøre den mere værdifuld. På den anden side kan øget efterspørgsel sammen med faldende udbud føre til en "supply squeeze" som igen fører til højere priser og dermed højere transaktionsgebyrer, noget der kan få både brugere og udviklere til at se sig om efter andre og billigere alternativer.

Firi forklarer: Hvad er en DEX?

En DEX eller en decentraliseret børs er en peer-to-peer markedsplads hvor transaktioner sker direkte mellem brugere uden nogen form for mellemmand. Disse transaktioner forenkles ved brug af selvudførende aftaler skrevet i kode kaldet smarte kontrakter. DEXer opfylder en af kryptoindustriens kernemuligheder: At facilitere finansielle transaktioner, der ikke administreres af banker, mæglere eller andre mellemmænd. Blandt dagens mest populære DEXer finder man blandt andet Uniswap på Ethereum-netværket og PancakeSwap på Binance Smart Chain.

Lær mere om de forskellige blockchains for BNB

Lær mere om de forskellige blockchains for BNB

BNB Beacon Chain (Binance Chain)

I 2019 blev Binance Chain lanceret for at facilitere Binance’s vision om decentraliseret handel. I fællesskab med Binance Chain blev Binance Decentralized Exchange dermed også lanceret. På daværende tidspunkt var DEX-markedet fuldt af dårlige brugeroplevelser og grænseflader, noget Binance havde ambition om at ændre på ved at bruge vinderformlen fra den oprindelige kryptobørs, med en intuitiv brugergrænseflade og et optimeret UX. Herudover fokuserede de på en transaktionshastighed på under et sekund for handler på platformen.

Binance Chain er hurtig og der oprettes nye blokke på under et sekund, men funktionaliteten er begrænset og tjener i øjeblikket kun ét formål - at holde Binance DEX kørende. Herudover bruger Binance Chain en konsensusmekanisme der kaldes Tendermint-BTF. Dette lader Binance kontrollere blockchainen 100 procent uden at involvere økosystemet.


BNB Smart Chain (Binance Smart Chain)

Binance Smart Chain (BSC) blev lanceret i 2020, ca. halvandet år efter BC. Det er en “smartcontract”-platform der blandt andet ligner Ethereum og andre blockchains.

Da den nye Binance Smart Chain skulle lanceres i 2020 kæmpede Binance en kamp mod tiden for at drage nytte af DeFi- og NFT-bølgen. De forklarede at opgradering af Binance Chain ville have gjort blockchainen mindre effektiv og valgte derfor at lancere en parallel blockchain. Det er kendt at smarte kontrakter kan give problemer for hovednetværket, som vi blandt andet så med CryptoKitties på Ethereum i 2017.

Den parallelle blockchain, Binance Smart Chain, blev som nævnt bygget for at facilitere, at udviklere kunne oprette smarte kontrakter med ekstra kompatibilitet med Ethereum-netværket. At Ethereum-koden er åben kildekode gjorde det enkelt for Binance at "forke" den, altså kopiere koden, men de lavede nogle få justeringer. De valgte blandt andet at bruge en Proof-of-Staked-Authority (PoSA) konsensusmekanisme fremfor Proof-of-Work som Ethereum tidligere brugte.

PoSA-konsensusmekanismen giver mulighed for betydeligt hurtigere funktionalitet end Proof-of-Work. Blandt andet oprettes der en ny blokk hvert tredje sekund og transaktionsgebyrer er betydelig lavere end på andre blockchains. Noget der adskiller Binance Smart Chain fra konkurrenterne, er hvordan validatorene fungerer. Når de behandler en blok bliver det belønnet med de transaktionsgebyrer det koster brugeren at udføre transaktionen. Det vil sige at der ikke mintes nye BNB som belønning, men at belønningen kommer fra allerede eksisterende BNB-tokens.

Til trods for at Binance Smart Chain er blevet et meget populært netværk har det dog ikke løst blockchain-trilemmaet: At blockchainen både er decentraliseret, sikker og skalerbar. Kort blokktid og lavere transaktionsomkostninger hos Binance Smart Chain kommer på bekostning af decentralisering og sikkerhed. Antal aktive validatorer er begrænset til 21 og for at være blandt de 21 aktive, skal man være blandt de 21, der har staket flest BNB. Binance Smart Chain åbner altså for at deltagere i netværket kan deltage i styring og validering, noget Binance Chain ikke gør, men alligevel har Binance særlig stor kontrol over Binance Smart Chain gennem sin rolle som kontrollør af validatorer.


BNB Chain

BNB Chain, eller Build N’ Build Chain, er et distribueret blockchain netværk hvor udviklere kan bygge decentraliserede applikationer (DApps). Det er en sammenlægning af det der tidligere kaldtes Binance Chain og Binance Smart Chain. Du kan læse mere om disse to blockchains under dette afsnit.

Binance bruger begrebet MetaFi for at forklare BNB Chain. MetaFi er en blanding af et meta-økosystem og finans. MetaFi er et koncept der inkluderer DeFi, GameFi, SocialFi, Web3 og NFT.

Om kryptobørsen Binance

Binance er en ledende kryptobørs, grundlagt i Hong Kong i 2017. Selskabet blev grundlagt af Changpeng Zhao (CZ), der også har rollen som CEO. Før Binance blev oprettet, havde CZ både startet Fusion Systems i 2015, et selskab som byggede højfrekvente handelssystemer for aktiemæglere og samtidig arbejdede han som CTO for kryptobørsen OKCoin. Han havde dermed god erfaring fra både handelsplatforme og kryptoindustrien.

I dag er Binance en af verdens største kryptobørser, hvis man måler på volumen. Binance har udviklet sig til at være et af de største økosystemer i kryptoverdenen. I løbet af de seneste år har de lanceret en DEX (decentralisert børs), to blockchains, et peer-to-peer handels alternativ, et alternativ for kryptolån, en ICO-platform og meget mere.

Lasse Schultz23/02/2023