Bank kollaps

Hvad betyder bankkrisen for krypto?

I den seneste tid har flere banker oplevet at være udfordret, og flere er gået konkurs. Usikkerheden omkring banker har spredt sig i hele banksektoren, da situationen skaber tvivl, om der er andre banker der har eller kommer til at få økonomiske problemer.

Dette har også skabt uro på finansmarkedet og på kryptomarkeder. Men kan disse hændelser have positive konsekvenser for krypto? Det kommer vi mere ind på i denne artikel.Krise hos flere banker

I marts 2023 gik to af de store amerikanske banker, Silvergate og Silicon Valley Bank, konkurs. Ydermere blev en tredje bank, Signature Bank, tvunget til at lukke ned af myndighederne grundet “systemiske risici”.

Alle disse 3 banker havde tætte bånd til teknologisektoren, og havde også flere krypto-selskaber som kunder.

Eksempelvis var Silicon Valley Bank bank for mange opstartsvirksomheder i Silicon Valley, herunder selskabet Circle, der er selskabet der står bag stablecoinen USDC. Silvergate har siden 2016 specialiseret sig i kunder, der er indenfor krypto-sektoren og denne blev allerede hårdt ramt af FTX collapse i november 2022.

Hændelserne medførte at usikkerheden spredte sig til hele banksektoren med særligt fokus på de banker, der var sammenlignlige med dem, der var gået konkurs. Efterfølgende skabte situationen i den schweiziske storbank Credit Suisse uro, da de måtte få krisehjælp fra de schweiziske myndigheder.

Men hvorfor opstod der egentlig dramatik? Hvad er grunde til at dette skete, og hvilken påvirkning har det haft på krypto? Vi starter med at forklare lidt om, hvordan banksystemet hænger sammen:Hvad er “fractional reserve banking”?


Fractional Reserve Banking er et banksystem, hvor bankerne har en brøkdel af deres reserve, som de ikke låner ud. Dette system er dominerende i store dele af verden, herunder også i Norden. Banker der opererer under dette system, udlåner størstedelen af de midler deres kunder sætter ind i banken, og holder kun en lille del i reserve. Det er helt normal praksis at have en reserve på kun 10%. Dette betyder at op til 10 % af bankindskud kan hæves, før banken går konkurs. Kilde

Hvad er et “Bank run”?

Et “Bank run” er når mange kunder i en bank pludselig ønsker at tage deres penge ud samtidig. Dette kan føre til at banken ikke har penge nok i reserven til at dække disse udtag, og kan føre til at banken går konkurs. “Bank runs” opstår ofte når der er rygter om, at banken er i finansielle vanskeligheder, eller at der er usikkerhed om deres økonomiske aktiviteter og beholdninger generelt. Der er i teorien lav sandsynlighed for at sådanne situationer reelt opstår, men som vi har set i løbet af den seneste tid, kan dette ændre sig hurtigt, når der er en generel stemning med uro på markederne.


Digitaliseringen har medført at “bank runs” spreder sig meget hurtigere


Eftersom vores verden i dag i 2023 er en digital verden, så spreder rygter og informationer sig hurtigere end en steppebrand. Derfor kan “bank runs” opstå endnu hurtigere, end vi har været vidne til tidligere. Dette er ligeledes forstærket af den turbulens, der er på verdens markeder i disse tider, og at vi i de seneste år har oplevet mange eksempler på, hvordan forskellige aktører har påtaget sig for meget risiko, og derefter er gået konkurs.

Hvad skete der med Silicon Valley Bank?


Hvis banken har placeret pengere således, at de ikke er let omsættelige, kan der opstå problemer. I Silicon Valley Banks tilfælde skyldes problemerne, at de blandt andet har placeret deres midler i de såkaldte “Carry trades”.

Hvad er en carry trade?

En “carry trade” er en investeringsstrategi, hvor en investor låner penge i en valuta til en lav rente og herefter investerer pengene i en anden valuta med en højere rente. Målet er derived at tjene på renteforskellen mellem de to valutaer.

For eksempel kan en investor låne penge i japanske yen til en lav rente og investere midlerne i australske dollars for en højere rente. Hvis valutakurserne forbliver stabile, kan investoren tjene på renteforskellen mellem de to valutaer. Der er dog også en risiko involveret, idet valutakurserne kan bevæge sig til ulempe for investoreren, der derived vil tabe penge. Kort fortalt er det, det som skete med Silicon Valley Bank


Påvirkning på krypto

Som tidligere nævnt var kryptoselskabet Circle, som står bag stable.coinen USDC, kunde hos Silicon Valley Bank. USDC blev indblandet i dette bankdrama og mistede i en kort periode dele af sin stabile værdi. Denne værdi er normalt altid en dollar, men værdien faldt da der var store mængder USDC, der blev solgt på kort tid af frygtsomme investorer. Dette skabte frygt i resten af kryptomarkedet.

Værdien på USDC er nu tilbage på 1 dollar. Heldigvis er de værdier,der “backer” USDC, og som er med at til at sikre den stabile værdi, blevet flyttet til en anden bank der hedder BNY MELLON. Denne bank bliver opfattet som en mere sikker bank, idet den er én af de banker, der kaldes “to big to fail” (dette betyder at myndighederne vil beskytte banken mod konkur, da den er regnet som systemkritisk).

Myndighederne griber ind

Efter en tid med dramatik blev Silicon Valley Bank reddet af myndighederne, ved at myndighederne agerede garant for kundernes midler i banken. Bankens ejere derimod har tabt egenkapitalen, da banken teknisk set er gået konkurs. Ved at Myndighederne greb ind, reddede man de mange teknologiselskaber, som havde penge i Silicon Valley Bank, og man undgik derved at tusindvis af arbejdspladser forsvandt.

I tilfældet med Credit Suisse fik de også hjælp fra de schweiziske myndigheder. Hvorvidt uroen i banksektoren er overstået for nu, er endnu usikkert, og det er stadig uvist, hvad der så sker.


Bitcoin og krypto fremstår stadig stærkt

Der er ingen tvivl om, at det er uheldigt for krypto, at flere “kryptovenlige” banker er gået konkurs i den seneste tid, men årsagen har ingen af gangene skulle findes i krypto men i en almindelig måde at drive bank på. Man ser derfor også, at kryptoinvestorerne fortsat har en stærk tro på krypto.


Til trods for at uroen kortvarrigt var med til at presse prisen ned på bitcoin og andre kryptovalutaer, så steg prisen hurtigt igen og resultatet blev den mest voldsomme prisstigning på bitcoin prisen set i indeværende år. En prisstigning på 40% skete fra d. 10 til d 14 marts. Dette tyder på, at bitcoin har fået ny vind i sejlene og at “use casen” for en decentraliseret valuta, der er uafhængig af det etablerede banksystem, blev helt tydelig.


Det bliver også interessant at se, om uroen vi oplever nu på markederne vil have en indvirkning på fremtidige rentestigninger fra centralbankerne. Opleves der tegn på at rentestigningerne nærmer sig en afslutning, vil dette blive fortolkes som positivt af både krypto- og aktiemarkedet og kan resultere i positive udslag på priserne for både krypto og teknologiaktier.


Krypto, en meget lønsom investering i 2023


Til dags dato har det samlede kryptomarket præsteret betydeligt bedre end andre indekser som NASDAQ, S&P 500, Oslo Børs, eller hvis man sammenligner med den globale bank sektor. Dette ses på billedet nedenfor:


Kryptomarkedet: Grøn

NASDAQ 100 (aktieindeks): Gul

S&P 500 (aktieindeks): Blå

Oslo Børs (aktieindeks): Lilla

NASDAQ Global Bank Index (Bank aktier): Hvid


Vi følger spændt med på den videre udvikling!
Åsmund Holtan17/03/2023