MiraiEx has become Firi. Read more why.

Firi (tidligere MiraiEx) deltar på TheFactory Demo Day!

Øyvind Kvanes - 30/01/2020
bilde fra TheFactory Demo Day

I høst deltok vi på akseleratoren til TheFactory, hvor vi ble en av fire utvalgte selskaper som TheFactory Angels valgte å investere i. I går arrangerte TheFactory Demo Day i Nordeas lokaler på Majorstuen i Oslo. Der vi fikk muligheten til å presentere Firi (tidligere MiraiEx) for investorer og partnerbedrifter. Eventen var fullbooket med over 200 deltakere!

TheFactory ble kåret til Nordens beste akselerator i 2019, noe som er velfortjent. De 10 ukene vi deltok på akseleratoren har vært svært lærerike for oss. Vi har hele tiden vært svært produktfokusert i Firi, og det er det som fremdeles er vår kjernekompetanse, men nå står vi mye sterkere også på andre områder.

Gjennom TheFactory har vi for det første hatt muligheten til å diskutere og utveksle erfaringer med deres partnere, både banker, betalingsforetak og andre etablerte bedrifter innen finans. Kryptovaluta blir fremdeles sett på som nytt og risikofylt, men reguleringer blir stadig bedre og da er det enklere for tradisjonelle finansforetak å inngå samarbeid med aktører som driver med kryptovaluta og blokkjede. Vi opplevde å he en positiv og lærerik dialog rundt dette.

Vi opplever at finansbransjen ser på det som positivt at kryptovalutamarkedet i Norge nå er regulert og det dermed er enklere å samarbeide med aktører som driver med dette.

Gjennom programmet med workshops og matching med mentorer har vi fått bedre kompetanse på en mengde områder. Det gjelder alt fra forretningsutvikling, som presentasjonstrening, forhandlinger, salg, og finansiering, til markedsføring, branding og team building. For å oppsummere vil jeg si vi har fått et mer helhetlig bilde av selskapet vårt og står mye sterkere for å fortsette vår videre vekst.

Blog post bilde

Bilde: Høstens deltakere på TheFactory akselerator.

Vi har også sett konkrete resultater ved at vi har mer enn doblet både antall brukere på plattformen samt våre inntekter. Vi ser at de andre selskapene vi deltok sammen med i akseleratoren, SoundSensing, TestHub og EiendomsAppen, også har opplevd stor fremgang. Det kom tydelig frem i gårsdagens presentasjoner, og vi vil spesielt gratulere EiendomsAppen som ble stemt frem som vinner av høstens akselerator!!

Det var også fin timing at bitcoin satte årets høyeste pris på samme dag med å passere 87.000 kroner, og jeg kunne fortelle alle som var til stede at bitcoin var opp over 30% i verdi siden nyttår. Vi har tro på at 2020 blir et bra år for kryptovalutamarkedet. Det er veldig mye som skjer nå, bransjen er mer moden nå og klar for en stor tilstrømming av nye brukere.

Vi planlegger å komme med månedlige oppdateringer som denne fremover hvor vi forteller litt om hva vi holder på med og planlegger videre. Er du interessert i det Firi driver på med, eller er interessert i kryptovaluta? Ta gjerne kontakt med oss.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile