MiraiEx has become Firi. Read more why.

Sparing i bitcoin og andre kryptovaluta

Øyvind Kvanes - 05/12/2019
hånd som legger bitcoin i sparegris

Prisen på bitcoin er svært volatil, med store svingninger opp og ned. Siden starten av bitcoin har dette gått gjennom flere sykluser av “bull”- og “bear”-markeder. Gjerne et års tid med kraftig oppgang, særlig de siste månedene, før markedet krasjer, gjerne etterfulgt av et års tid med enda mer nedgang.

Mange hører første gang om bitcoin når det begynner å nærme seg slutten av en av disse ekstreme prisoppgangene et “bull”-marked gjerne avsluttes med. Det er da entusiasmen i markedet er på topp, avisene skriver om bitcoin, alle er veldig interessert.

Vi ser folk investerer store summer, gjerne uten å tenke seg om, da de ønsker å ta del i denne prisoppgangen. Det er umulig å vite hvor høyt opp prisen går, og dessverre ender mange opp med å investere nær toppen av markedet. I et nedadgående marked ønsker folk å kjøpe seg inn nær bunnen, noe som naturligvis også er umulig å vite hvor er.

Blog post bilde

Prisen på bitcoin i USD siden 2011 i logaritmisk skala, som en ser er det store svingninger.

Dollar cost averaging

En annen strategi enn å prøve å time topp og bunn i et marked er å investere over tid, for eksempel via det som kalles for "dollar cost averaging". Det vil si at en bestemmer seg for hvor mye en ønsker å investere, og i stedet for å investere hele beløpet med en gang, deler en det opp i like deler og investerer en del jevnlig, for eksempel hver måned.

Det er naturligvis ikke noen garanti for at en tjener penger på denne strategien, men det har vist seg at nesten uansett når en hadde startet med denne strategien for investering i bitcoin, hadde en vært i pluss i løpet av to års tid. Det gjelder selv om en faktisk hadde startet å investere rett før markedet hadde en stor nedgang. Du finner et modelleringsverktøy her som viser deg fortjeneste og tap på investering i bitcoin jevnlig over tid.

Selv om denne strategien har fungert bra for de alle fleste så langt, er det naturligvis ingen garanti for at den vi fortsette å fungere. Denne artikkelen er ikke en anbefaling av investering, men kun en beskrivelse av en mulig strategi. Vi anbefaler alle å gjøre egen research og ikke investere penger en ikke har råd til å tape.

Investering i kryptovaluta over tid

Når det gjelder sparing i kryptovaluta på denne måten, finnes det ikke noen bra måte å gjøre det på. Noen utenlandske børser støtter fast overføring med kredittkort, men da gjerne til 5-6% eller mer i gebyr, og det blir svært dyrt i lengden.

En kan naturligvis gjøre det manuelt selv, en gjennomfører et innskudd på en børs hver måned. Når innskuddet er kreditert, legger man inn en ordre i markedet og kjøper ønsket kryptovaluta for beløpet. Dette er relativt tungvint synes vi, og i tillegg er det lett å glemme. De månedene en glemmer, er gjerne de beste månedene, hvor prisen og interessen rundt kryptovaluta er lav.

I det siste månedene har vi snakket med mange som har nevnt at de ønsker en enkel måte å spare i kryptovaluta på. De skulle gjerne investert i kryptovaluta, men de er ikke tradere, de ønsker kun å investere et fast beløp over tid. De skulle gjerne sett at det fantes en like enkel løsning for dette som det er å sette opp en spareavtale i aksjefond.

Kryptosparing

Vi ønsker å tilby denne løsningen, og har startet arbeidet med et nytt produkt vi kaller for “Kryptosparing”. Det blir svært enkelt i første omgang, våre kunder kan sette opp en automatisk overføring til konto hos oss med ønsket beløp og frekvens. Beløp i kroner de overfører til kontoen hos oss, blir automatisk investert i ønsket kryptovaluta. Vi kommer tilbake med mer informasjon om vilkår, kostnader og hvordan ordrene gjennomføres nærmere lanseringsdato.

Planen er å kun støtte bitcoin fra dag en, det vil si at 100% av midlene du overfører vil bli investert i bitcoin. På sikt ønsker vi å la folk velge hvor stor del andel av investeringen skal være i hvilke kryptovaluta. Om du har kryptovaluta som er veldig viktig for deg at støttes, ta gjerne kontakt med oss. Vi er i planleggingsfasen av integrasjon av nye kryptovaluta nå.

Meld din interesse

Vi vil rulle ut dette produktet i første omgang til en liten gruppe som kan bidra med tilbakemeldinger til oss. Om du er interessert i å være en av de første "kryptosparerne", ta kontakt med oss på support@firi.com eller support chat. Vi sender deg så en invitasjon til å teste ut produktet så snart det er klart.

Akkurat nå har vi en vervekampanje gående hvor du kan tjene bitcoin ved å verve venner, les mer her.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile