MiraiEx has become Firi. Read more why.

Hvordan investere trygt i bitcoin

Øyvind Kvanes - 18/09/2019
Hvordan investere trygt i bitcoin

Det kan være vanskelig å komme i gang med investering i bitcoin og andre kryptovaluta. Teknologien kan være utfordrende å sette seg inn i, det finnes mange useriøse aktører i markedet og i tillegg kan programvare for sending og oppbevaring av bitcoin være vanskelig å bruke.

Vi ønsker med denne artikkelen å forklare hvilke faktorer en bør ta hensyn til og forklare hvordan en kan komme i gang med investering i bitcoin trygt og enkelt hos oss. Vi fokuserer på det norske markedet, hvordan en altså får kjøpt bitcoin direkte for norske kroner.

Vi fokuserer på bitcoin, dette er den klart største kryptovalutaen, og etter vår mening den fornuftige å få erfaring med først.

Merk: Vi har ingen tips når det gjelder prisutvikling. Artikkelen beskriver kun hvordan en investerer og oppbevarer bitcoin trygt. Om prisen kommer til å gå opp eller ned er det ingen som vet.

Bruk registrert tjenestetilbyder

Finansdepartementet fastsatte ny hvitvaskingsforskrift 15. oktober 2018 som medførte at alle norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta ble omfattet av pliktene etter hvitvaskingsloven og må registreres hos Finanstilsynet. Vi anbefaler alle å sjekke at aktøren dere ønsker å kjøpe bitcoin av er registrert hos Finanstilsynet før dere etablerer kundeforhold og gjennomfører handler.

Det er mulig å generere en rapport på Finanstilsynet hjemmesider som viser alle i Norge som har konsesjonstype “Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta”. Det er nå fem aktører som er registrert i Norge. Firi (tidligere MiraiEx) er den eneste registrerte børsen som per dags dato er åpen, du finner registreringen til Mirai Technologies AS her.

Sjekk gebyrer og priser

Noen aktører tar store gebyrer på kjøp og salg av bitcoin. Noen hevder de tar “ingen” gebyrer men gir deg i stedet en svært dårlig pris. Dette sammen med at prisen svinger svært mye gjør det vanskelig å orientere seg.

Før du kjøper bør du først sjekke hva prisen på bitcoin er, det enkleste er å søke på “BTC NOK” på Google. Du kan så sammenligne denne prisen med det børsen du ønsker å kjøpe på tilbyr deg. Akkurat nå så gir et Google-søk en pris på 90 700 NOK mens du kan få kjøpt for 91 664 NOK hos oss.

Blog post bilde

Som vist ovenfor opplyser vi klart om hva prisen er og hvor mye vi tar i gebyr. Hos oss er dette 0,5%, altså ca 458 NOK i dette tilfellet. Du får opp totalprisen før handelen gjennomføres, altså 92 122 NOK. Det tilsvarer ca 1,5% over markedspris, som er svært bra, vi kjenner til mange flere aktører som tar gebyrer helt opp til 7-8%, så det er viktig å følge med her.

De fleste børser tar også gebyr for uttak av kryptovaluta. Vi må betale for å gjennomføre uttak av kryptovaluta og har dermed behov for å ta gebyr for dette. Du finner informasjon om våre gebyrer og uttaksgrenser her. Vi har lave gebyrer på dette, men noen børser tar svært høye gebyrer på uttak, og tjener penger på kunder som ikke sjekker dette før de handler.

Oppbevaring av bitcoin

Dette er svært viktig. Om du kjøper bitcoin via en børs som oss, får du en konto hvor bitcoin du kjøper blir oppbevart. Det er dessverre mange historier om børser som har mistet kunders kryptovaluta, så det er viktig å forsikre seg om at børsen du bruker gjør dette på en trygg måte. Vi har skrevet en lengre innlegg om hvordan vi sikrer bitcoin og andre kryptovaluta hos oss. Vi har omfattende sikkerhetsrutiner på dette og har lang erfaring.

Blog post bilde

En kan også sikre kryptovaluta selv. Noe av det som skiller bitcoin fra annen valuta eller finansielle produkter er at en kan oppbevare verdiene selv og sende transaksjoner direkte til hvem en vil, uten å gå via tredjeparter. Det er dette aspektet som gjør bitcoin revolusjonerende, en har personlig full kontroll over egne verdier, men det følger naturligvis også med mange utfordringer om en ikke vet hvordan det fungerer.

Vi anbefaler at en setter seg grundig inn i hvordan bitcoin fungerer og hvordan en best sikrer midlene sine før en gjennomfører store uttak til egen lommebok. Start gjerne med et mindre beløp så du ikke mister store verdier om du gjør en feil. Vi kommer snart med en lengre artikkel om hvordan vi anbefaler at en sikrer sin kryptovaluta selv.

Våre anbefalinger

Våre anbefalinger er kort fortalt; Bruk en seriøs registrert aktør, sjekk prisen du betaler inkludert gebyrer og undersøk hvordan børsen du bruker oppbevarer dine midler. Lær deg hvordan alt fungerer før du sikrer dine midler selv. Vi håper du velger vår plattform til investering i bitcoin. Du kan opprette konto her.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile