MiraiEx has become Firi. Read more why.

Hva er Ripple og XRP?

Hvordan kjøpe XRP

I dette innlegget går vi gjennom hva Ripple og XRP er, og hvordan kjøpe XRP med norske kroner.

Hva er Ripple?

Ripple utvikler produkter for banker og andre finansielle virksomheter, og hovedproduktet deres heter RippleNet. Dette er et betalingsnettverk som muliggjør raske overføringer mellom finansinstitusjoner på tvers av landegrenser. En av Ripple sine visjoner er å bruke blokkjedeteknologi til å «dramatisk forbedre hastighet, kostnader og påliteligheten til hvordan folk utfører transaksjoner rundt om i verden».

Den nåværende globale betalingsinfrastrukturen er kompleks, innebærer høye gebyrer og lang transaksjonstid, og oppfyller dermed ikke kravene til dagens forbrukere eller selskaper, mener Ripple. I teorien kan internasjonale transaksjoner over RippleNet gjøres på fire sekunder istedenfor to-tre dager som er vanlig for tradisjonelle finansinstitusjoner.

Ripple ser for seg et «verdiens internett» (The Internet of Value - IoV) der verdi kan overføres like raskt, pålitelig og billig som data over internett i dag. I tillegg hevder Ripple at produktene deres er i kommersiell bruk av hundrevis av kunder i over 55 land. Santander, for eksempel, benytter seg av Ripple.

Ripples historie

Opprinnelig hadde ikke Ripple noe med blokkjedeteknologi eller kryptovaluta å gjøre. Det opprinnelige navnet til Ripple var Ripplepay, grunnlagt av utvikleren Ryan Fugger i 2004. Dette var lenge før Bitcoin med sin blokkjedeteknologi ble lansert av Satoshi Nakamoto. Likevel hadde Ripple og Bitcoin samme formål – begge er verktøy for å overføre penger rundt om i verden.

I 2011 begynte Jed McCaleb å utvikle et digitalt valutasystem annerledes enn Bitcoin, og med på laget fikk han Chris Larsen. De kjøpte Ripplepay i 2012, og døpte det om til OpenCoin. Samtidig lanserte de kryptovalutaen XRP. I 2013 ble OpenCoin igjen omdøpt til Ripple Labs, Inc, og kildekoden ble omgjort til åpen kildekode. I 2015 forkortet de navnet til Ripple.

Ripple utviklet flere nettverk for overføringer. Disse ble kalt xCurrent, xRapid og xVia, og er i dag det nettverket som kalles RippleNet.

Hva er XRP?

XRP er en kryptovaluta, og brukes for overføring av verdi gjennom RippleNet. Til tross for at Ripple er selskapet bak XRP, så hevder Ripple at kryptovalutaen er uavhengig av selskapet, og at RippleNet fungerer uavhengig av XRP. Dette kan være litt forvirrende, så vi skal prøve å forklare:

XRP er den opprinnelige digitale valutaen på blokkjedeteknologien XRP Ledger. Kryptovalutaen ble lansert i 2012, og markedsført som et raskere og billigere alternativ til bitcoin. XRP Ledger er åpen kildekode og desentralisert, noe som vil si at det fungerer uten en sentral autoritet. XRP Ledger er, ifølge Ripple, skapt uavhengig av selskapet, til tross for at det var Ripple (da OpenCoin) som lanserte XRP. Ripple eier også majoriteten av alle XRP-tokens som vil være i sirkulasjon. Disse faktorene har skapt en pågående diskusjon om hvorvidt Ripple kontrollerer XRP eller ikke.

Hovedformålet til XRP er å være en slags megler mellom ulike valutaer - både kryptovaluta og fiat. Det skal være raskt og billig å veksle mellom valutaer.

I skrivende stund er XRP den 6. største kryptovalutaen ifølge markedskapitalisering. Nederst i innlegget finner du mer informasjon om hvordan du kan kjøpe XRP med norske kroner.

Hva er forskjellen mellom XRP og bitcoin?

XRP blir ikke minet i motsetning til bitcoin. Da nettverket ble lansert i 2012, så produserte Ripple også alle myntene – en forsyning på hele 100 milliarder XRP. Nå er det rundt 50 milliarder XRP i omløp, og en smartkontrakt slipper i perioder deler av forsyningen. Dette betyr også at antallet XRP er mye høyere enn bitcoin, som har et tak på 21 millioner.

Det er mye mindre komplisert å validere transaksjoner for XRP enn bitcoin, og det er dermed også raskere og billigere. Bitcoin bruker Proof-of-Work konsensusalgoritme for å validere transaksjoner, som er veldig energikrevende, mens XRP benytter noe som heter XRP Ledger Consensus Protocol (XRP LCP). Dette fungerer slik:

Noen få noder, eller datamaskiner, blir valgt ut til å velge ut hvilke transaksjoner som er gyldige. Denne listen over noder kalles Unique Node List, og det er Ripple som styrer denne. For å velge ut de gyldige transaksjonene stemmer de ulike nodene på hvilken transaksjonshistorikk som er riktig, og det som får flest stemmer blir valgt. Dette er et tillitsbasert alternativ til de andre konsensusalgoritmene som brukes til å validere transaksjoner.

Dette gjør at XRP forblir desentralisert, samtidig som at transaksjonene skjer nesten umiddelbart og med lave kostnader. En ulempe er at en slik måte å validere transaksjoner på er mye mindre desentralisert og sikker enn Proof-of-Work. 

Ripples utfordringer 

Mange har nok fått med seg at det nå er en pågående sak mellom SEC, altså det amerikanske finanstilsynet, og Ripple. Sakens kjerne er at SEC mener at XRP ikke er en valuta, men et verdipapir, altså en andel i et selskap. Ripple er derimot uenig, og står fast ved at XRP er en kryptovaluta. Vi venter i spenning på en konklusjon, da mange ønsker å kjøpe XRP.

Hvordan kjøpe XRP

XRP kan kjøpes og selges på ulike vekslingstjenester for kryptovaluta. Firi (tidligere MiraiEx) fører selvfølgelig XRP, og du registrerer deg med Vipps her.

Husk at kjøp og salg av kryptovaluta innebærer høy risiko, og at historisk avkastning aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.

Kilder:
Coindesk
CoinMarketCap

Investopedia

Ripple

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile