MiraiEx has become Firi. Read more why.

Hva er Cardano?

Photo by Executium

“Cardano er en plattform bygget for en bærekraftig fremtid, for å hjelpe folk til å jobbe bedre sammen, stole på hverandre og å skape globale løsninger på globale problemer”, skriver Cardano på den offisielle nettsiden sin.

Blokkjede-prosjektet Cardano ble grunnlagt i 2017 av Charles Hoskinson, en av medgrunnleggerne av Ethereum, for å "skape et mer balansert og bærekraftig økosystem" for kryptovalutaer. Cardanos blokkjede er bygget på Ouroboros Proof-of-Stake konsensusprotokoll, og plattformen er laget for å kunne kjøre smartkontrakter og andre desentraliserte protokoller. Cardano er stadig i utvikling, og muligheten til å kjøre smartkontrakter vil forhåpentligvis gå live senere i år.

Visjonen til Cardano er en verden uten mellommenn, der makten er fordelt mellom alle medlemmene istedenfor hos noen få autoriteter. I tillegg er Cardano forskningsbasert. Prosjektet er skrevet i programmeringsspråket Haskell, og bygget rundt fagfellevurdert dokumentasjon fra akademikere og eksperter over hele verden. 

Cardanos kryptovaluta ada er oppkalt etter Ada Lovelace, den britiske grevinnen som er ansett som verdens første dataprogrammerer. Basert på markedsverdi er Cardano i dag den femte største kryptovalutaen i verden.

Hvordan fungerer Cardano?

Det er altså mulig å både sende og motta ada på Cardano sin plattform, og snart kan en også lage smartkontrakter og å kjøre desentraliserte apper og tjenester, spesielt finansielle tjenester.

Der Bitcoin er førstegenerasjons kryptovaluta og Ethereum er andregenerasjon, så mener Cardano at de er tredjegenerasjons kryptovaluta.

Først ble Bitcoin, som er kjent som det digitale gullet, lansert. Til tross for en gigantisk suksess, så har Bitcoin møtt på problemer med blant annet skalering. Her kan en løsning være Lightning-nettverket, som er det som kalles en “second layer technology”, altså andrelagsteknologi, et separat nettverk som gjør transaksjoner med Bitcoin raskere og billigere. Likevel, folkene bak Cardano mener at det kan gjøres flere forbedringer her, og har tatt utfordringen på strak arm.

Videre ble Ethereum og smartkontrakter lansert, noe som økte mulighetene og handlingsrommet for hva man kan bruke blokkjeden til. Cardano mener fremdeles at det finnes utfordringer med skalering, interoperabilitet og bærekraft for disse kryptovalutaene, og tar sikte på å løse disse utfordringene med sin plattform. Vi kommer tilbake til hvordan de tenker å gjøre dette, men først skal vi se på utviklingen til Cardano.

Cardanos fem æraer

Cardano blir utviklet i fem ulike epoker, hvor hver av de ulike epokene er sentrert rundt et sett med funksjonalitet. Cardano vil oppdatere koden i gitte intervaller og dermed slippe disse oppdateringene, men arbeidet skjer parallelt. Det gjøres forskning, prototyping og utvikling samtidig på tvers av de ulike epokene. Å definere start- og sluttpunktet for hver æra er derfor vanskelig.

Byron - Grunnlaget for Cardano

Historien til Cardano startet i 2015, med en visjon om å løse de tre strategiske utfordringene som alle blokkjedenettverk står overfor: skalering, interoperabilitet og bærekraft. I 2017 ble som sagt Cardano lansert, og Byron-æraen startet. Denne æraen handlet om å skape et samfunn og å få folk interesserte og involverte i Cardano. Videre ble det mulig å kjøpe og selge ada på den banebrytende Ouroboros-konsensusprotokollen. Dette var den første Proof-of-Stake-protokollen som har blitt opprettet på grunnlag av akademisk forskning og med matematisk bevist høyt sikkerhetsnivå. Vi vil komme tilbake til hva dette vil si lenger nede i artikkelen.

Byron-æraen leverte også Daedalus og Yoroi, som er kryptovalutalommebøker som er designet for raske transaksjoner og daglig bruk.

Shelley - Desentralisering
Shelley-æraen handler om vekst og utvikling for Cardano. I denne æreaen skal Cardano optimalisere desentralisering. Det forventes at Cardano skal være 50 - 100 ganger mer desentralisert enn de andre store blokkjedenettverkene.

Goguen - Smartkontrakter
Med integrasjonen av smartkontrakter og muligheten til å bygge desentraliserte applikasjoner (DApps) representerer Goguen-æraen et stort steg fremover i kapasiteten til Cardano-nettverket.

Basho - Skalering
Basho-æraen i Cardano er tiden for optimalisering. Her skal nettverkets skalerbarhet og interoperabilitet forbedres, slik at det bedre kan støtte applikasjoner med høyere transaksjonsvolum og større vekst.

Voltaire - Selvstyre
Voltaire-æraen i Cardano vil gi de siste delene som kreves for at Cardano-nettverket skal bli et selvstyrt og bærekraftig system. Cardano vil innføre det de kaller et “treasury”-system der alle som deltar i nettverket kan bruke sin stemmerett til å påvirke utviklingen. Treasury-systemet er som et slags skattesystem der en liten andel av transaksjonene går til en slags pott, der midlene kan brukes til å forbedre plattformen.

Hvordan Cardano vil løse Bitcoin og Ethereums utfordringer

1. Skalering

Utfordring: Øke antall transaksjoner per sekund.
Løsning: Ouroboros-protokollen.

Cardano er effektivt fordi det benytter seg av en Proof-of-Stake-algoritme (PoS) som kalles Ouroboros. Dette er ulikt fra Bitcoin, som bruker en energi- og tidkrevende Proof-of-Work-algoritme (PoW). PoW er en av de mest vanlige algoritmene i kryptovaluta. Kort fortalt må minere løse et matematisk regnestykke, og på denne måten validere gyldigheten av blokken. PoS er også en vanlig algoritme, men istedenfor å løse et regnestykke, så må brukere låse inn, eller stake, noe av kryptovalutaen sin for å validere transaksjonen.

Cardanos Proof-of-Stake-system fungerer slik:
Eiere av ada kan stake kryptovalutaene i det som kalles staking pools ved å enten operere en slikt pott selv eller låse det i noen andre sin pott. Cardano velger tilfeldig ut noen slike staking pools som kan mine blokker, og gir de premie etter å ha validert blokkene.

Ouroboros-protokollen deler opp fysisk tid inn i det som kalles epoker (epochs). Hver epoke varer i fem dager. I hver epoke er det også kortere tidsintervaller som kalles slots eller tidsluker. Hver tidsluke varer i ett sekund. Tidsintervallene kan endre seg ved nye oppdateringer av protokollen. Vi kan sammenligne tidsluker med vakter på jobb - én tidsluke er én (veldig rask) aftenvakt. For hver tidsluke blir det valgt ut et staking pool som fungerer som leder. Lederen skal validere transaksjoner og å skape og legge til nye blokker på Cardano-blokkjeden.

Denne teknikken gjør at Cardano er mer skalerbart enn Bitcoin og Ethereum. Ethereum bruker også i dag PoW, men er nå i en overgang til PoS. Cardano kan øke antall tidsluker per epoke, og også kjøre flere epoker samtidig, noe som gjør skaleringen mye smidigere enn de tidligere generasjonene.

2. Interoperabilitet

Utfordring: Å få kryptovaluta til å operere sammen på tvers av blokkjeder og gjøre bruk av kryptovaluta optimalt for dagliglivet.

Løsning: “Internet of Blockchains”.

Interoperabilitet for Cardano er knyttet til bevegeligheten til en kryptovaluta både i sitt eget økosystem, men også mellom ulike punkter i det globale finansielle økosystemet. I dag finnes det ingen måte å veksle mellom ulike kryptovalutaer uten å gå gjennom en børs eller annen vekslingstjeneste. Cardano vil gjøre noe med dette.

Målet er at det skal være mulig å gjøre transaksjoner på kryss av blokkjeder, og dette skal gjøres i det som kalles “sidekjeder” (side chains). Transaksjonene vil altså bli gjort utenfor blokkjeden.

I tillegg ønsker Cardano å øke tilliten mellom banker, myndigheter og dagens handelsinstitusjoner og kryptovaluta. Her er visjonen at det skal gå an å legge til metadata til transaksjoner som viser identiteten til sender/mottaker. Dette vil være valgfritt for brukerne, og målet er at det skal være enkelt for både mannen i gaten, men også bedrifter, å bruke kryptovaluta i hverdagen.

3. Bærekraft

Utfordring:
Hvordan gjøre blokkjeden (økonomisk) bærekraftig.

Løsning: Treasury-systemet.

Bærekraft handler for Cardano om hvordan plattformen styres. Som nevnt over i sammendraget om Voltaire-æraen, så ønsker Cardano at kryptovalutaen skal være selvforsynt. For å få til dette vil de gi insentiver til minere og stakeholdere gjennom det de kaller et treasury-system. Dette kan sammenlignes med at alle som bruker plattformen betaler litt i skatt, og denne skatten går til å opprettholde plattformen.

Hvordan investere i Cardano

Det finnes mange ulike børser og plattformer du kan handle ada på. Firi (tidligere MiraiEx) fører selvfølgelig ada, og du kan registrere deg raskt og enkelt med Vipps her.

NB: Per dags dato er det ikke mulig å stake ada hos Firi.

Husk at kjøp og salg av kryptovaluta innebærer høy risiko, og at historisk avkastning aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.

Kilder:
Cardano
Coindesk
Investopedia

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile