MiraiEx has become Firi. Read more why.

Firi inngår samarbeid med Fireblocks

Fireblocks x Firi

Den norske kryptobørsen Firi vil gjøre det enda enklere og tryggere for nordiske kunder å handle kryptovaluta, og har derfor valgt Fireblocks som ny leverandør av blokkjedeinfrastruktur.

Fireblocks er en sikkerhetsplattform for digitale eiendeler og kryptovaluta, og Firi vil spesielt benytte seg av plattformens hot wallet-infrastruktur. Denne lommebok-infrastrukturen er basert på det som kalles Multiparty Computation (MPC), en kryptografisk teknologi som lar brukeren dele opp og fordele private nøkler over flere lokasjoner, slik at kundemidler er beskyttet. Med Fireblocks vil Firi forsterke sikkerheten både under lagring og overføring av kryptovaluta, samtidig som det vil bli raskere og enklere å gjennomføre innskudd og uttak.

Det er stas å kunne annonsere at vi nå samarbeider med Fireblocks. Vårt utgangspunkt er å bruke Fireblocks som vår hot wallet-løsning, noe som vil gjøre Firi-plattformen mer robust, samt at vi enkelt kan utvide våre produkter med løsninger Fireblocks støtter. Å beskytte våre kunders digitale eiendeler er det viktigste vi gjør, og Fireblocks tilbyr en av verdens beste tjenester for dette. Vi ser frem til å bruke Fireblocks sine produkter og integrasjoner både nå og i fremtiden.
- Johan Torås Halseth, teknologisjef i Firi

Det er en ære å kunne hjelpe Firi og deres 100 000 kunder å lansere den aller nyeste teknologien innen lommebøker og forvaring av digitale midler. Vår dype ekspertise innen sikkerhet og bedriftsteknologi sammen med Firis fokus på trygghet og enkelhet er begynnelsen på en ny standard innen sikring og handel av digitale eiendeler i Norge.
- Michael Shaulov, daglig leder i Fireblocks

Firi vil ta i bruk Fireblocks for alle våre kunder, og det vil ikke bli noen tilleggskostnader for dette.

Firi enlists new custody technology partner, Fireblocks

Norway-based cryptocurrency exchange Firi wants to make it even easier and safer for Nordic customers to trade cryptocurrencies, and has therefore chosen Fireblocks as their digital asset infrastructure. Fireblocks is the industry standard wallet and custody technology  for digital assets and cryptocurrencies, and Firi will make special use of the platform's hot wallet infrastructure. With Fireblocks, Firi will strengthen the security of customer funds in storage and during transfer, while enabling faster and easier deposits and withdrawals. This is the only custody technology that combines the newest breakthrough in cryptography, MPC-CMP, with secure hardware enclaves (SGX), and robust workflow authorizations to protect assets from cyber attacks, internal risk and human error.

"We are excited to announce that we are now partnering up with Fireblocks. Our starting point is to use Fireblocks as our hot wallet solution, which will make the Firi platform more robust, and let us easily extend our products with solutions from Fireblocks. Protecting our customers' digital assets is the most important thing we do, and Fireblocks offers one of the world's best services for this. We look forward to using Fireblocks' products and integrations both now and in the future,” said Johan Torås Halseth, Chief Technology Officer at Firi.

“We’re honored to help Firi roll out the newest breakthroughs in digital asset custody and wallet technology to their 100,000 users,” said Michael Shaulov, CEO of Fireblocks. “Bringing together our deep expertise in security and enterprise grade technology, with Firi’s focus on safety and simplicity, is the beginning of a new standard in digital asset security and trading in Norway.”

All of Firi's customers will benefit from Fireblocks at no extra cost.


Du kan lese mer om hvordan vi lagrer og sikrer kryptovaluta kaldt her.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile