MiraiEx has become Firi. Read more why.

Diversifisering med bitcoin i porteføljen

Øyvind Kvanes - 28/04/2020
timeglass og bitcoin på en strand

Det er mye fokus på finans og aksjemarkedet i turbulente tider som den vi nå er i. Aksjemarkedet verden over har opplevd en stor nedgang og vist ekstrem volatilitet (mye svingninger) i forhold til det som er vanlig. Når aksjemarkedet har stor nedgang, er det naturlig at mange ser på andre finansprodukter å investere i, og det er nok en av årsakene til at vi nå ser en økning i interesse for bitcoin og andre kryptovalutaer.

I denne artikkelen vil vi se på hvordan det å diversifisere med en liten andel i bitcoin ville ha påvirket utviklingen av flere forskjellige fiktive porteføljer over tid. Vi er ikke fondsforvaltere eller investeringsrådgivere, og dette er ikke råd om hvordan en bør forvalte sparepengene sine. Det er heller ikke sikkert at utviklingen en ville ha opplevd frem til nå med porteføljene vi beskriver, er noe som vil fortsette i tiden fremover.

Det er ingen tvil om at bitcoin er svært volatilt, derfor har vi sett på en portefølje hvor eksponeringen mot bitcoin er på 3%. Selv om denne delen av porteføljen er svært volatil, vil altså totalen ikke svinge så mye på tross av dette. Noen hevder at bitcoin vil krasje og bli verdiløst, men det er ikke noe vi frykter, og om det verst tenkelig skulle skje med bitcoin så taper en kun 3% av sin totale investering.

Månedlig investering av fast beløp

Vi har valgt å se på månedlig investering over tid. Dette er en vanlig måte folk sparer penger på og er noe alle har muligheten til. Da har en gjerne et fast trekk inn på en høyrentekonto eller et aksjefond. Vi har tatt som forutsetning av vi investerer 1 000 kr i porteføljene hver måned, dette er litt over snittet per spareavtale for nordmenn, som var på 958 kroner i 2019.

Om en investerer på denne måten så slipper en å være uheldig å kjøpe på et dårlig tidspunkt rett før et stort fall i markedet. En vil oppleve det som kalles for “dollar cost averaging”, en jevner altså ut prissvingningene i produktet en investerer i. Mange som investerer i kryptovaluta benytter seg av denne metoden, da svingningene er store og det er umulig å treffe riktig på topp og bunn, uavhengig av marked.

Tidsperspektiv

Vi har valgt å se på et femårsperspektiv. Det anbefales å ha minst fem år som tidsperspektiv når en investerer i aksjemarkedet, og vi mener at en bør ha den samme tidshorisonten for investering i bitcoin og andre kryptovalutaer.

Sammensetning at porteføljer

60/40-porteføljen

60% i Nordnet indeksfond

40% på høyrentekonto med 2% rente

Den første porteføljen vi ser på er tilnærmet den klassiske 60/40-porteføljen. For å gjøre det enkelt har vi her en portefølje med 60% investert i indeksfond i det norske markedet, som for eksempel Nordnet indeksfond. Dette fondet speiler utviklingen i OBX-indeksen, altså de 25 mest omsatte selskapene på Oslo Børs. Den resterende delen setter vi på en høyrentekonto med 2% rente.

"60/40 med bitcoin"

57% i Nordnet indeksfond

40% på høyrentekonto med 2% rente

3% i bitcoin

I denne porteføljen reduserer vi andelen i indeksfond med 3 prosentpoeng og investerer denne andelen i bitcoin. For å gjøre dette enkelt kjøper vi kun bitcoin, ingen altcoins (alternative coins). Altcoins øker volatiliteten betraktelig og fører til at en må gjøre mye mer research før en investerer.

Høyrentekonto

100% på høyrentekonto med 2% rente

Her setter vi alle pengene inn på høyrentekonto og får en fast rente på to prosent hvert år i perioden.

"Høyrente med bitcoin"

97% på høyrentekonto med 2% rente

3% i bitcoin

Porteføljenes utvikling
Blog post bilde

Grafen ovenfor viser utviklingen til de fire porteføljene i løpet av en femårsperiode frem til i dag. Vi begynte altså 28. april i 2015 med å investere 1 000 kroner, og har fortsatt med dette helt frem til og med 28. mars i år. Det har altså totalt blitt investert totalt 60 000 kroner.

Det dårligste resultatet er porteføljen som kun inkluderer sparing på høyrentekonto. I løpet av perioden har vi tjent 3 200 kroner i renter. Her vil en ikke oppleve noen form for drawdown, da en ikke er eksponert i aksjer eller andre finansielle instrumenter, så en har altså ikke noen risiko for tap.

På nest siste plass finner vi 60/40-porteføljen. Denne har en profitt på 6 500 kroner i løpet av perioden, som er dobbelt så mye som en ville fått om en kun hadde hatt pengene på høyrentekonto i banken. Merk at største drawdown er på over 10%, som vi opplevde forrige måned. På det tidspunktet var verdien av hele porteføljen lavere enn om vi kun hadde hatt pengene i banken, så si all profitt var da vekke. Heldigvis har aksjemarkedet hatt en oppgang så dette har bedret seg de siste ukene.

På andreplass finner vi porteføljen som har 3% i bitcoin og resten på høyrentekonto. Det kan se ut som verdien av denne svinger veldig, men det er altså kun verdien av de 30 kronene en kjøper bitcoin for hver måned som fører til denne volatiliteten. Bankinnskuddet stiger jevnt og trutt med 2% måned etter måned. I løpet av perioden har porteføljen en profitt på 19 300 kroner, nesten 3 ganger mer enn 60/40-porteføljen, et meget bra resultat!

Det beste resultatet har porteføljen som vi kaller “60/40 med bitcoin”, som eksponerer oss både til aksjemarkedet og bitcoin-prisen. I løpet av perioden har man men denne porteføljen fått en avkastning på 22 400 kroner. Denne porteføljen opplevde sin største drawdown i starten av 2018 hvor bitcoin-prisen falt med over 50% på under en måned. De tre prosentene en har investert i bitcoin gjør at porteføljen som helhet gir oss et resultat på over tre ganger resultatet til den vanlige 60/40-porteføljen.

Konklusjon

Det vi ønsker å vise her er at en liten eksponering i bitcoin, og dermed liten eksponering til volatiliteten, vil kunne ha en positiv effekt på fortjenesten til en portefølje. Selv om en hadde vært med på oppturen i 2017 og så hele nedturen i kryptovalutamarkedet de følgende årene, hadde en likevel hatt en stor fortjeneste i dag.

Nå som bitcoin nærmer seg neste halvering og det er store uroligheter på verdens børser, blir det svært spennende å se hvordan kryptovalutamarkedet utvikler seg fremover. Om du ønsker å investere i bitcoin og andre kryptovalutaer kan du gjøre det trygt og enkelt her på vår plattform.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile