MiraiEx has become Firi. Read more why.

Kjøp DAI ERC20 stablecoin for NOK

Øyvind Kvanes - 08/09/2020
logo til DAI

I dag har vi lansert vår første ERC20-baserte kryptovaluta på Firi (tidligere MiraiEx)! Det er DAI, som er en stablecoin på Ethereum og en viktig del av DeFi (desentralisert finans). DAI er utviklet med det mål å hele tiden ha en stabil verdi på tilnærmet en amerikansk dollar.

Hvorfor lanserer vi DAI?

Det er to viktige årsaker til at vi velger å lansere DAI nå i dag. For det første synes vi at desentralisert finans er svært spennende, og da særlig i økosystemet til Ethereum. Det som skiller DAI fra mange andre stablecoins er at det ikke finnes noe selskap som backer DAI med USD. Prosjektet er desentralisert, og det er verdien av Ethereum som låses i smartkontrakter som backer opp verdien til DAI.

Blog post bilde

Graf: Verdien til DAI priset i NOK gjennom året

Den andre viktige årsaken til at vi lanserer DAI er at vi har fått en god del tilbakemeldinger fra kunder som ønsker å kunne eksponere seg mot dollar via en stablecoin hos oss. I år har kronekursen svinget veldig mye, noe grafen over viser. Volumet viser også en sterk økende interesse for DAI de siste månedene. Om du ønsker å beskytte deg mot fallende kronekurs kan DAI altså være en måte å gjøre dette på.

Hvordan fungerer DAI?

Enkelt forklart så fungerer DAI slik at alle som ønsker det kan sende inn Ethereum til en smartkontrakt som oppretter DAI og betaler det ut i form av et lån. Ethereum som sendes inn vil da være sikkerhet for DAI som du da låner tilbake. Dette kan sammenlignes med at du gir banken sikkerhet i huset ditt når du tar opp et vanlig lån i banken.

Akkurat som ved huslån kan du ikke låne 100% av verdien til det du har som sikkerhet. For å låne DAI nå i dag må du ha minst 150% av verdien du ønsker å låne som sikkerhet. Om verdien av Ethereum faller kraftig og du ikke betaler tilbake lånet ditt i DAI vil Ethereum du har stilt som sikkerhet bli solgt slik at lånet blir dekket.

Prisen på DAI holdes stabil ved at alle kan opprette mer DAI ved å stille Ethereum som sikkerhet. Hvor mye som kan opprettes avhenger av prisen på Ethereum på dette tidspunktet. Når lånet i DAI betales tilbake så blir DAI fjernet fra systemet.

Det finnes også en annen token i DAI-systemet, det er MakerDAO. Dette er en såkalt “governance token” og benyttes blant annet til å fastsette hvor mye sikkerhet som kreves for å ta opp lån i DAI. Eier av MakerDAO kan altså stemme på forskjellige parametre i DAI-systemet. I tillegg fungerer MakerDAO som rekapitaliseringskilde om Ethereum-prisen skulle falle kraftig på kort tid og svært mange ikke klarer å betale tilbake sine lån i DAI.

Nye ERC20-tokens

Nå som vi har en kryptovaluta basert på ERC20-protokollen til Ethereum integrert hos oss, er det en relativt kort prosess å lansere flere markeder for ERC20-tokens. Det er svært mange spennende prosjekter å velge i, og siden det er viktig for oss å lansere det våre kunder ønsker, så håper vi på tilbakemeldinger fra dere angående dette. Les gjerne om hvordan vi vurderer nye prosjekter her.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile