MiraiEx has become Firi. Read more why.

Hvordan blokkjeden trekker en vinner

Øyvind Kvanes - 31/08/2019
bitcoin

Vi har en konkurranse gående nå, hvor vinneren trekkes basert på bitcoin sin blokkjede. For å forstå hvordan det fungerer må en først forstå bitcoin-mining, så vi anbefaler deg å lese artikkelen om hvordan mining av bitcoin fungerer først.

Vi ønsker å være åpen og bruker derfor bitcoin sin blokkjede for å komme frem til en tilfeldig vinner i vår konkurranse. I en gyldig bitcoin blokk vet vi at hashen begynner med en del 0-ere, så vi kan ikke bruke begynnelsen av en blokkhash til noe. Slutten av hashen derimot, er brukbar og helt tilfeldig, så det er denne vi velger å bruke for å avgjøre hvem som vinner premien i våre konkurranser.

Don't trust, verify

Det er ikke noe vi kan gjøre for å styre hva denne hashen blir, konkurransen blir dermed helt tilfeldig. Alle kan også enkelt sjekke den selv ved å kjøre sin egen bitcoin node, eller bruke en av de mange offentlige blokkjede-utforskerne som finnes.

Dette er en av styrkene til bitcoin, alle kan verifisere selv at transaksjonene og blokkene er gyldige, og dermed ikke trenger stole på andre. Det trenger du heller ikke i denne konkurransen, du kan verifisere selv at vi velger den rette vinneren.

Trekningen fungerer slik:
  1. Alle som har lagt igjen kommentar får et nummer av oss, om du ikke har fått det, ta kontakt! Nummer deles ut fortløpende fra #0 og oppover.
  2. Alle kan følge med på blokker som blir minet med sin egen bitcoin node, eller for eksempel her: https://www.blockchain.com/btc/blocks
  3. Vi annonserer dagen før hvilken blokk vi starter på.
  4. Om vi har færre enn 255 deltakere, tar vi siste byte i blokkens hash, det vil si de siste to tegnene. (Om hash er 0000000000000000000d56808c0f5ff48616f29bc234710c7e947f0c0df338a2 så er siste byte a2).
  5. Om vi har flere tar vi siste to byte, osv.
  6. Vi regner så ut desimaltall-verdien, du kan for eksempel bruke: https://www.rapidtables.com/conv…/number/hex-to-decimal.html
  7. I dette tilfellet blir da vinneren #162, a2 = (10 × 16¹) + (2 × 16⁰) = 162.
  8. Om ingen har #162, blir det ingen vinnere for denne blokken, og vi går videre til neste.
  9. Trekningen avsluttes når vinnertallet har en eier.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile