MiraiEx has become Firi. Read more why.

Bitcoin-halvering og kryptovalutamarkedet i 2020

Øyvind Kvanes - 03/05/2020
bilde av bygning med info fra Nasdaq

Nå er det kun en uke igjen til bitcoins "halvering", og det er en av flere årsaker til at vi tror at 2020 kan bli et spennende år for bitcoin og kryptovalutamarkedet som helhet. Som kjent er vi nå i en helt spesiell situasjon med koronakrisen og turbulente finansmarkeder, og denne vanskelige situasjonen vil naturligvis påvirke kryptovalutamarkedet som alt annet.

Mars var måneden hvor alt falt. Vi opplevde store prisfall og ekstrem volatilitet (svingninger) i kryptovalutamarkedet, og bitcoin falt helt ned til $3600 en kort periode fredag 13. mars. Samtidig gikk verdens børser kraftig ned. I april snudde det, så si alle verdens markeder hadde en stor oppgang, og bitcoin er nå på over $9000. Det blir nå veldig interessant å se hvordan kryptovalutamarkedet utvikler seg i tiden fremover.

Bitcoin ble til under finanskrisen i 2008

Bitcoins første blokk ble “minet” av Satoshi den tredje januar 2009. Den inneholder også en melding, det er overskriften til en avisartikkel på forsiden til "The Times" samme dag: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Det er tydelig at Satoshi, pseudonymet bak bitcoin, var opptatt av hva som foregikk i verdens finansmarkeder på den tiden.

Blog post bilde

Bitcoin ble altså til under finanskrisen, hvor mange av verdens banker måtte bli reddet av myndighetene på bekostning av skattebetalerne. Det ser ut som Satoshi var motivert av dette, og nå som vi er midt i en ny finanskrise, er det mye som tyder på at interessen for bitcoin vil øke.

Pengepolitikken til bitcoin

Fra dag én har det vært fastsatt at antallet bitcoin maksimalt skal være 21 millioner. Det er også fastsatt hvordan antallet skal øke hvert år frem til økningen forsvinner helt om litt over 100 år. Dette får mye fokus nå i disse tidene hvor verdens sentralbanker trykker nye penger i krisepakker.

“Money printer go BRRR” og regelen i spillet Monopol som sier at "banken aldri kan gå konkurs" er blitt veldig populære memes som deles mye på sosiale medier. Mange antar at når pengemengden av verdens fiat-valutaer øker vil prisen på bitcoin stige. I tillegg til pengemengden er også hastigheten på penger en viktig del av dette bildet. Pengehastigheten er et mål på hvor mange ganger hver krone skifter hender innen et visst tidsrom, altså hvor ofte folk bruker penger i forhold til å bare ha dem i banken. Den har gradvis gått nedover de siste årene, så det blir interessant å se hvordan disse to faktorene vil påvirke prisen på bitcoin.

Bitcoin som digitalt gull

Det er nå veldig vanlig å se på bitcoin som digitalt gull, et sted å lagre verdier som skal holde seg i pris ettersom andre finansprodukter svinger mye. I år har gullprisen steget mye. Den hadde et kraftig fall de to første ukene i mars, men har nå tatt seg opp igjen og ligger på høyeste verdi siden “all time high” i 2012.

Bitcoin ligger langt unna “all time high” fra 2017 på $20.000, og er ned nesten 60% til ca $9000 akkurat nå. En av årsakene til at bitcoin blir sett på som digitalt gull er den stabile fastsatte pengepolitikken, det vil si antall bitcoin i sirkulasjon og ikke prisingen, som er langt fra stabil. Denne pengepolitikken er fastsatt og kan i prinsippet ikke endres.

En annen årsak til at bitcoin blir sett på som digitalt gull er at en kan oppbevare bitcoin selv, uten å ha det på en bankkonto. Gull kan en oppbevare i egen safe hjemme om en ønsker det, bitcoin kan en oppbevare på tilsvarende måte digitalt ved å oppbevare digitale nøkler.

"Halvering" og “stock to flow”

Om ca en uke fra i dag vil antall bitcoin som opprettes i hver blokk halveres, du kan følge med på hvor lang tid det er til "halvering" her. Antall bitcoin per blokk går altså fra 12,5 bitcoin som det er i dag, til 6,25 bitcoin. I verdi vil det si å gå fra en økning i pengemengden per dag på 126 millioner NOK til ca 63 millioner NOK.

Blog post bilde

Bilde: https://digitalik.net/btc/

Inflasjonen i bitcoin blir altså halvert, og det vil si det samme som at “stock to flow” blir doblet. “Stock to flow” er noe det snakkes om mye i kryptovalutamiljøet etter at den nederlandske økonomen “PlanB” lanserte sin “Stock to flow modell” for et års tid siden. Han argumenterer for at prisen på bitcoin henger sammen med “stock to flow”, og at i løpet av 1-2 år etter denne halveringen vil bitcoin-prisen øke til over $50.000.

"Plan B" publiserte nydelig en ny modell, Bitcoin Stock-to-Flow Cross Asset Model, som beskriver bitcoin's prisutvikling i "klynger" rundt fasene den har vært gjennom. I starten var bitcoin kun et "proof of concept" med markedsverdi på rundt en million USD. Videre har bitcoin gått fra å være betalingsløsning, "digitalt gull" og nå et finansielt instrument. Modellen ser på prisutviklingen ut i fra dette og gir et prisanslag på $288.000 USD per bitcoin for neste fase i perioden 2020-2024.

Regulering innen kryptovaluta

Siden vi startet opp arbeidet med Firi (tidligere MiraiEx) høsten 2017 og frem til i dag er det mye som har skjedd innen regulering av markedet i Norge. I 2018 kom en ny hvitvaskingslov som gjorde at alle selskaper som driver med kjøp og salg av kryptovaluta ble registreringspliktige.

I fjor ble loven endret med flere krav til selskaper som opererer i denne bransjen. Vi ser også at andre offentlige etater innfører reguleringer og tilpasser sine systemer for vår bransje. Dette gjelder både i Norge og i andre land.

Totalt sett mener vi dette er positivt for markedet. Det viser at kryptovalutaer blir sett på som seriøse finansprodukter og blir regulert deretter. Det ser ut som om at dette bare kommer til å fortsette i tiden fremover, og at vi også vil se fond og investeringsprodukter innen kryptovaluta på flere tradisjonelle børser. Eksempler på dette er bitcoin futures hos CME Group og Intercontinental Exchange.

Økende investering fra tradisjonell finans

I løpet av de siste årene har vi sett at flere tradisjonelle selskaper innen finans både investere i kryptovaluta og jobbe med kryptovaluta. Vi ser også at selskaper innen kryptovaluta gjennomfører oppkjøp av tradisjonelle finansforetak, et eksempel på dette er SoFi’s oppkjøp av betalingsforetaket Galileo.

Bitcoin som betalingsmiddel

Det har også vært en stor debatt innen kryptovalutamiljøet om blokkstørrelsen bør økes slik at en kan bruke bitcoins blokkjede til betalingsformidling i stor skala. Nå ser det ut som de fleste er enige om at mindre betalinger best gjøres på et lag på toppen av bitcoin, mens selve blokkjeden brukes til større overføringer.

Lightning-nettverket, som er en løsning for dette, blir bedre og bedre. Det er en mengde selskaper som arbeider med lightning nå. Det finnes både desktop- og mobil-lommebøker for lightning som er enkle å bruke. Ved å bruke lightning kan en gjennomføre bitcoin-betalinger på sekundet nesten uten gebyrer. Bitcoin vil altså være mye bedre tilpasset til betalingsformidling i årene fremover.

Desentralisert finans

Desentralisert finans, DeFi, har opplevd sterk vekst det siste året. Når det gjelder DeFi så er det Ethereum som er helt dominerende. For et par måneder siden var det over en milliard USD låst opp i forskjellige DeFi-plattformer, du finner en god oversikt over dette på defipulse.

Blog post bilde

Desentralisert finans åpner muligheter for desentraliserte spareprodukter, lån og andre finansprodukter. DeFi-produkter utnytter blokkjeder og smartkontrakter for å tilby slike produkter uten å benytte sentraliserte finansinstitusjoner som banker og børser.

Oppsummering

Vi har her fokusert på faktorer som øker troen vår på at 2020 blir et bra år for kryptovalutamarkedet. Det er naturligvis også mange utfordringer, og det er ingen tvil om at verden nå er inne i en vanskelig situasjon. Selv om det er mye som skjer innen kryptovaluta, og vi opplever en økende interesse, er det langt fra sikkert at prisene kommer til å fortsette oppover.

Det er viktig å gjøre grundig research før en velger å investere, samt ikke risikere mer enn en er villig til å tape. Vi står på for å levere best mulige tjenester til de som ønsker å investere i kryptovaluta, og har nå nylig oppgradert vår plattform. Du kan nå melde deg på raskt og enkelt ved bruk av Vipps!

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile